V posledních letech finanční prostředky, které školy dostávaly na jednoho studenta, klesaly. Snížení na jednoho studenta podle Fialy oproti roku 2007 činí v letošním roce 25 procent.

Rektoři by rovněž uvítali dlouhodobou koncepci financování vysokých škol tak, aby jejich příjmy byly jasné alespoň v časovém horizontu tří až pěti let. "Školy si potřebují naplánovat počet studentů, počet pracovníků, aby tady byla nějaká vize. Když má stát nějaké požadavky vůči školám, tak by jasně také měl říct, kolik jim na to reálně dá, školy se tomu potom přizpůsobí," uvedl místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační Luboš Chaloupka. Každoroční dohadování o financích rektoři považuji za nedůstojné.

Rektoři vítají školné

Podle Fialy většina rektorů vítá chystané školné, žádné oficiální stanovisko však ČKR ke školnému nepřijala. Školné by však podle mínění rektorů rozhodně nemělo nahrazovat nedostatek financí směřujících do vysokých škol. "Tohle nemůže být funkce školného. Školné má jiné funkce a má mimo jiné navýšit množství finančních prostředků, které jdou do vysokých škol, a to o privátní zdroj," uvedl Fiala. Tyto finanční prostředky mají být podle něj využity ke zlepšení vysokoškolského vzdělání.

Podle rektorů by měl být dobře zpracován také systém výběru školného tak, aby jeho administrace nakonec nebyla dražší než jeho samotný přínos. Výběrem školného by navíc neměly být zatíženy samotné vysoké školy.