Experti z univerzity v Modeně získali kmenové buňky ze zdravých částí pacientovy rohovky nebo z jeho zdravého oka. Z nich pak vypěstovali tenkou vrstvu, která byla nanesena na poškozenou oční tkáň. Tímto způsobem se jim podařilo dosáhnout regenerace narušené či zničené rohovky. K celému zásahu byl třeba jen jeden čtvereční milimetr zdravé rohovky.

Podle studie byl zásah s pomocí kmenových buněk úspěšný u tří čtvrtin ze 112 pacientů, jimiž se studie zabývá. U 82 lidí byl zrak obnoven úplně, u dalších 14 částečně.

„Měli jsme pacienty, kteří oslepli na obě oči. Dokážete si představit, jakou změnu kvality života to pro ně znamenalo? Byli nevýslovně šťastní. Někteří říkali, že je to zázrak,“ řekla doktorka Graziella Pellegriniová, která se na výzkumu podílela.

Jen v některých případech bylo nutné zásah opakovat. S odstupem let se ukazuje, že tento zákrok zajistil lidem nový zrak přinejmenším na deset let. Počet lidí, jimž bylo touto cestou navráceno vidění, už přesáhl hranici 250.

Experti soudí, že italské poznatky mohou pomoci tisícům lidí, kteří si poškodili zrak například čistidly nebo jinými chemickými látkami při práci doma nebo v zaměstnání.

Výzkum, prováděný v letech 1998–2007, je označován i za významný průlom ve snahách o regeneraci částí organismu. Dává prý naději i dalším lidem s nevratnými poruchami zraku.