Architektonicky cenná budova Teoretických ústavů, jež Lékařské fakultě UP slouží od 50. let minulého století, již delší dobu nevyhovuje kapacitně i technologicky stále náročnějšímu studiu lékařství a zdravotnických oborů. Její dostavba pomůže vytvořit zázemí pro vzdělávání odborníků v lékařských vědách a podpoří další rozvoj vědecko-výzkumných aktivit v této oblasti.

„Plánovaný objekt, jenž vznikne propojením původní budovy Teoretických ústavů s objektem Dostavby, nabídne významné rozšíření výukových prostor vybavených nejmodernější technikou: učebny, přednáškové sály, počítačové pracovny, studovny a seminární místnosti,“ říká Martin Modrianský, proděkan Lékařské fakulty. Projekt však počítá také s vybudováním nových laboratoří, ve kterých budou moci studenti zejména doktorských studijních programů rozvíjet své vědecko-výzkumné aktivity.

„Projekt Dostavby Teoretických ústavů je úzce svázán, a to nejen technologicky, s projektem BIOMEDREG. Od obou projektů vedení univerzity očekává, že spustí lavinu rozvoje lékařských věd v Olomouci v oblasti základního a hlavně aplikovaného výzkumu. Jednoduše řečeno, chceme vybudováním infrastruktury posunout výzkum a výuku na Lékařské fakultě o úroveň výš,“ říká Modrianský. Z realizace projektu Dostavby však bude profitovat i mladší sestra Lékařské fakulty – Fakulta zdravotnických věd UP, která bude taktéž využívat vybudované výukové kapacity.

Projekt Dostavby Teoretických ústavů je druhým velkým projektem Lékařské fakulty UP financovaným z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. První z nich – projekt BIOMEDREG – Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje totiž již na konci března obdržel rozhodnutí o financování. Celkově jde však o třetí takový projekt v rámci Univerzity Palackého: Přírodovědecká fakulta UP již k 1. březnu 2010 začala s realizací projektu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.