CYIL je širokou prezentací akademické právní vědy a praxe z regionu střední a východní Evropy v obsáhlé nadregionální úrovni. Jednotlivé příspěvky se vztahují k aktuálním otázkám mezinárodního práva veřejného a soukromého a v této souvislosti k aspektům evropského a ústavního práva. Na projektu se podíleli odborníci z významných institucí v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Švýcarsku a Spojeném království, kteří jsou zastoupeni v poradní i redakční radě.

Hmotněprávní i procesní oblast

Věcně je CYIL zaměřen jak na oblast hmotněprávní, tak i na oblast procesní a postihuje veškeré aspekty právních vztahů s mezinárodním prvkem. Cílem je prezentovat vždy témata, která jsou nanejvýše aktuální z globálního celosvětového hlediska při současném setkávání právních kultur podmíněných rozdílným historickým a společenským vývojem.

Vydání této ročenky je mimořádnou událostí také z historického hlediska. Česká republika totiž od roku 1990 kvalitní periodikum tohoto druhu postrádá. Přitom CYIL je důkazem, že v naší zemi působí řada vynikajících odborníků na mezinárodní právo.

Podle informací Alexandra J. Bělohlávka je již první vydání CYIL v nákladu čtyř tisíc kusů rozebráno. Editoři nyní počítají minimálně s dvěma dotisky pro běžný prodej a také pro sponzorské účely. Několik tisíc ročenek CYIL bylo v tuzemsku i zahraničí předáno knihovnám, významným vědeckým  pracovištím či přímo vybraným pracovníkům.

Ročenka bude sponzorem největších právnických kongresů

„Česká ročenka mezinárodního práva bude v letošním roce platinovým, tedy největším sponzorem tří největších právnických kongresů na světě,“ uvedl profesor Bělohlávek. „Červencového kongresu Mezinárodní akademie pro srovnávací práva ve Washingtonu, dále srpnové Akademie pro mezinárodní právo v nizozemském Den Haagu a říjnového kongresu IBA v kanadském Vancouveru, který je oproti prvním dvěma kongresům více zaměřen na právní praxi a očekává se účast zhruba šesti tisíc právníků z celého světa,“ dodal profesor Bělohlávek.

Jak zaznělo na prezentaci ročenky v Ostravě dne 9. června 2010, hlavní prezentace ročenky je však na internetu. „Registrovali jsme přes 280 domén druhého  řádu, z nich jsme nakonec vybrali okolo 40, které jsou dnes již přesměrovány na naši webovou adresu www.czechyearbook.org,“ dodal profesor Bělohlávek, spoluautor projektu ročenky, která je financována výhradně ze soukromých projektových zdrojů určených pro vědecko-výzkumné účely.