Protiplagiátorský systém porovnává závěrečné práce s bakalářskými či diplomovými pracemi, které do centrálního registru doposud vysoké školy zaslaly. V registru se zatím nachází přes 30 000 prací, většinu z nich studenti napsali v současném akademickém roce.

"Korpus vzniká, jeho výpovědní síla bude časem narůstat," tvrdil Turňa. Upozornil, že systém nedokáže určit, zda práce je nebo není plagiátem. Určí ale procentuální shodu porovnávaného textu s doposud uloženými závěrečnými pracemi. "Jsme pomůckou pro pedagogy, která je upozorní na podezřelou shodu," dodal.

I na Slovensku se využívá systém Masarykovy univerzity

Smlouvu o zasílání a vyhodnocování závěrečných prací podepsalo 23 z 33 slovenských vysokých škol. Další čtyři prý své práce do registru posílají. Několik vysokých škol využívá k odhalování opsaných textů systém, který již několik let vyvíjí Masarykova univerzita v Brně.

Slovenský projekt ověřování autorství si již v praxi vyzkoušela například nitranská univerzita. "Také našim oponentům či školitelům přišla již nějaká hodnocení prací. Některá mají malý překryv, jiná vyšší," řekl rektor školy Libor Vozár. Protože systém nedokáže určit, zda je text plagiát, prověřují závěrečné práce v případě podezřelé shody školitelé diplomantů, oponenti nebo členové státnicových komisí.

Kopíruje se prakticky všude

Kopírováním části cizích textů bez označení původního autora si v seminárních, ročníkových či diplomových pracích pomáhají posluchači údajně na většině slovenských vysokých škol. Nejčastějším zdrojem opisování jsou diplomové a bakalářské práce z jiných škol s podobným zaměřením. Časté je také vypracovávání závěrečných prací za finanční úhradu. Za užívání cizích textů bez jejich označení či napsání závěrečné práce jinou osobou než udaným autorem hrozí studentům vyloučení ze školy.

Plagiátorství trápí také některé školy v Česku. Kauzy vykrádání cizích textů se netýkají jen studentů. Například loni v září vyšlo najevo, že tehdejší proděkan právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ivan Tomažič podle všeho opsal desítky stran své dizertační práce od jiných autorů.