Akce nazvaná „Back to School“ je organizována Zastoupením Evropské komise v ČR s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s Úřadem vlády. Cílem je přiblížit studentům středních škol zkušenosti z práce pro Evropskou unii, a to doslova „z první ruky“.

Na programu jsou také diskuse o možném dalším směřování Evropské unie a aktuálních záležitostech. Studenti tak dostanou možnost vyjádřit svůj názor a konfrontovat jej s pohledem přednášejících.

Do projektu se zapojí celkem 22 Čechů, kteří pracují pro instituce EU nejen v Bruselu, ale i v Praze, Lucemburku nebo např. v Tbilisi.

Školy, které se zapojí do akce „Back to School“, se mohou zúčastnit také soutěže o účast v programu Euroscola a další věcné ceny. Euroscola je iniciativou, která umožňuje mladým Evropanům ze všech členských zemí, aby se seznámili s činností a úlohou Evropského parlamentu.