„Cílem průzkumu bylo objasnit současné postoje mužů k otcovství, jejich možnosti realizování se jako rodičů a vliv různorodých faktorů na přístup mužů k roli otců,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Podle průzkumu se do každodenních aktivit spojených s péčí o dítě na více než 30 % zapojuje pouze třetina otců. Rádi dětem organizují volný čas, naopak téměř vůbec nechodí s dětmi k lékaři.

Tři čtvrtiny otců jsou ale s časem, který věnují svým dětem, spokojeny. Cítí ovšem určitou diskriminaci v oblasti podmínek, které jim pro každodenní péči o děti vytvářejí zaměstnavatelé.

Průzkum se zaměřil na dvě hlavní oblasti, a to na otcovství jako životní projekt a potřeby mužů při slaďování pracovního a rodinného života. Analýza dokazuje, že mladší generace výrazně modernějších a liberálnějších otců postupně střídá tu starší a zájem o aktivní otcovství se zvyšuje. Přesto si dvě třetiny otců mimo jiné myslí, že by s dětmi doma měly zůstávat výhradně matky.