Studenti pražské Vysoké školy ekonomické (VŠE)  Marian Gmenta, Michal Hudeček a Ondřej Šrámek a studentka Univerzity Karlovy v Praze a State University of New York Claudia Bock vytvořili sehraný tým, jemuž se v národním kole podařilo porazit dalších deset soutěžních čtveřic. Vybojovali si tak účast v mezinárodním finále, které se uskutečnilo začátkem dubna v řeckých Athénách.

Na finále se do Athén sjelo celkem jedenáct čtyřčlenných studentských družstev. Vedle České republiky vyslala své zástupce Francie, Lucembursko, Norsko, Německo, Rusko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, již podruhé také USA a letos poprvé i Kanada.

„Všichni jsou vlastně vítězi“

„Po zkušenostech z minulých ročníků bych řekl, že všichni studenti, kteří se dostali do Athén, jsou vlastně vítězi. Letos totiž poprvé studenti skoro ve všech zemích prošli náročnými lokálními koly a do Athén pak postoupili coby jejich vítězové,“ hodnotí kvalitu soutěžních týmů Pavel Závitkovský, partner společnosti KPMG Česká republika a jeden z porotců athénského finále. Kromě něj výkony soutěžících posuzovali porotci z Jižní Afriky, Francie, Kanady, Německa, Ruska, Švédska, USA a Velké Británie.

Dvě odlišná zadání

Finále důkladně prověřilo schopnosti studentů rychle pochopit obchodní informace, pracovat v týmu či efektivně prezentovat své závěry.

Hned první den je čekaly dvě složité případové studie. V první museli řešit strategické úkoly spojené s novým obchodním modelem včetně změn způsobu odměňování a navrhnout komplexní model strategického rozvoje. To vše pro společnost Netflix, známou dynamickou firmu ze Silicon Valley zaměřenou na IT.

Odpolední případová studie byla úplně odlišná. Týkala se změn bankovního sektoru v oblasti úvěrování pro chudé obyvatelstvo v Bangladéši prostřednictvím společnosti Baring Private Equity Partners India Ltd.

„K našemu překvapení se studenti velmi dobře orientují v globálním světě a u obou studií předložili velmi zajímavá řešení. Pro nás porotce bylo poučné sledovat, jaký přístup zvolili. Zároveň však bylo velice náročné všechna řešení porovnat a vyhodnotit, které čtyři týmy postoupí do posledního finálového dne. Z předchozích let si nepamatuji, že by rozhodování někdy bylo tak složité. Vybrat ty nejlepší nakonec trvalo celé čtyři hodiny,“ říká Závitkovský.

Poslední čtyři týmy „restrukturalizovaly“ Sony Corporation

Do závěrečného kola postoupily týmy z Francie, Německa, Švédska a USA. K řešení dostaly případovou studii o Sony Corporation zaměřenou na restrukturalizaci společnosti. V době ekonomické krize bylo toto téma pro studenty velkou výzvou, o to více překvapila vysoká úroveň jejich návrhů řešení.

Vítězem pak všech jedenáct porotců jednohlasně zvolilo nejmladší tým devatenácti až dvacetiletých studentů z USA, kteří předložili komplexní řešení včetně prezentace, za kterou by se nemuseli stydět ani vrcholoví manažeři.

„Z celé soutěže jsem měl velmi dobrý pocit, neboť naši studenti se zařadili mezi pět nejlepších zemí a reprezentovali tak skutečně výborně. Jejich znalosti a zkušenosti jsou srovnatelné s celým světem a věřím, že toto srovnání jim dá jasný směr do budoucna a pomůže jim prosadit se v konkurenčním světovém prostředí,“ komentuje Pavel Závitkovský úspěchy českého týmu.