Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Národního institutu dětí a mládeže a společnosti Factum Invenio. Mezi volnočasovými aktivitami jednoznačně vede sport a umělecké kroužky. V tom se Česká republika neodlišuje od většiny vyspělých zemí.

Volnosti fandí jen čtvrtina rodičů

Většina rodičů (78 procent) soudí, že děti do 15 let by měly navštěvovat hodně kroužků a kurzů, aby rozvíjely svoji osobnost. Podle necelé čtvrtiny českých rodičů by dětem měla být ponechána volnost, aby si ve volném čase dělaly, co chtějí.

„Rodiče by ale měli vědět, co jejich děti ve volném čase dělají. Přitom by měli mít i možnost jejich volný čas citlivě ovlivňovat,“ uvedla pro Právo dětská psycholožka Eva Šilarová.

Podle 70 procent rodičů hlavní přínos různých kroužků a kurzů spočívá ve smysluplném trávení volného času, získání nových informací a poznání něčeho nového.

O kroužcích se rozhoduje společně

V největším počtu rodin o tom, jaké budou děti navštěvovat kurzy, rozhodují společně – tedy je bráno v potaz stanovisko dětí i rodičů.

Podle psychologů je postoj většiny rodičů správný; různé kurzy a kroužky, pokud je děti navštěvují z vlastního zájmu, nesuplují nepřítomné rodiče, rozvíjejí schopnosti a osobnost dětí, posilují samostatnost.

Současně odborníci upozorňují na příliš ambiciózní rodiče, kteří již v útlém věku dítěte rozhodnou, že bude geniální bez ohledu na jeho zájmy a přání, mohou tedy další rozvoj svého potomka poškodit.

Vliv vzdělání i peněz

Podle průzkumu častěji do různých kroužků chodí děti ze vzdělanějších a bohatších rodin. Vzdělaní rodiče mají větší přehled o nabídce různých volnočasových aktivit a také jim přikládají větší důležitost.

Při výběru a počtu kroužků hraje stále větší roli ekonomika. Chudší rodiny vybírají často kroužky podle finanční dostupnosti. Děti z ekonomicky slabších rodin tedy mají více volného času, který tráví podle svého uvážení.

Nejmenší možnost nějakých zajímavých aktivit je na vesnicích a městech do pěti tisíc obyvatel. Tam je také největší počet dětí, které svůj volný čas tráví s kamarády.

Ve svém skutečně individuálním volném čase se denně nebo téměř denně věnuje 60 procent českých dětí počítačům, sledování televize, hrám a četbě. Dvě třetiny českých dětí (68 procent) tráví alespoň několik hodin týdně společně se svými kamarády.

Rodiče získávají nejvíce informací o možnostech, kam by mohl jejich potomek chodit a kde by mohl rozvíjet svoje schopnosti, nejčastěji ze škol. Kroužky a kurzy, které nabídne škola, jsou považovány automaticky za důvěryhodné, dalším zdrojem informací jsou internet a média.