„Značná část české veřejnosti ale o možnostech odevzdání použitých elektrospotřebičů k recyklaci stále není dostatečně informována. Právě proto jsme se rozhodli vyrazit do ulic a výhody recyklace občanům ukázat přímo v jejich městě,“ vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému Elektrowin důvody konání informační kampaně Zatočte s elektroodpadem. Ta včera odstartovala v Praze a postupně zavítá do 80 měst a obcí po celé republice.

Stále zaostáváme za severskými zeměmi

„I když ve srovnání se zbytkem Evropy na tom Češi nejsou špatně, severské země nás převyšují i čtyřnásobně,“ dodává Tvrzník. V loňském roce každý Čech nechal v průměru recyklovat 4,5 kg elektroodpadu.

Stejně jako ostatní nové členské země Unie muselo Česko splnit do konce roku 2008 závazek vysbírat ročně čtyři kila spotřebičů na osobu. Zdaleka všem se to ale nepodařilo. Například Poláci sbírají jen 1,5 kg a Rumuni necelý kilogram.

Recyklace šetří suroviny i energii

Všichni zájemci se během kampaně Zatočte s elektroodpadem dozvědí, jak probíhá recyklace běžně používaných elektrospotřebičů či z čeho se skládají. Zároveň zde dostanou možnost odevzdat elektrozařízení, která již nepoužívají. „Recyklovat se dají téměř všechny druhy elektrospotřebičů. Až 90 procent jejich hmotnosti pak bývá znovu využito. Kromě přírodních zdrojů recyklace uspoří také značné množství energie,“ upozorňuje Jaroslav Holakovský, předseda představenstva společnosti Elektrowin.

Elektrowin včera v Praze tisícům Pražanů představil také projekt Wintejner. Tento speciální kontejner ve dvou provedeních výrazně usnadní zpětný odběr elektroodpadu zejména   sběrným dvorům obcí. „V průběhu letošního roku plánujeme rozmístit 300 kontejnerů. Všem subjektům je poskytujeme zcela zdarma,“ uvádí Tvrzník.

80 000 tun za pět let

Elektrowin, a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje.

Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Prostřednictvím více než 690 sběrných dvorů v 531 městech a obcích, 2358 provozoven posledních prodejců a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně pokrývá přes 92 % obyvatel ČR.

Za dobu své existence Elektrowin zajistil zpětný odběr a ekologickou likvidaci více než 80 000  tun starých elektrospotřebičů.