Iniciátorem programu je zástupce starosty Michal Valenta, který tak reagoval na stoupající počet znečištěných fasád v Praze 1. „Ochranný nátěr je trvalého charakteru se záruční dobou minimálně pět let,“ vysvětlil Valenta.

Pokud bude fasáda s ochranným nátěrem napadena graffiti, bude ji pak už jen třeba ošetřit některým z odstraňovačů, a ne tlakovou vodou nebo jinými silně fasády poškozujícími prostředky.

Před aplikací ochranného nástřiku bude muset být fasáda opravena a důkladně ošetřena. Splnění tohoto kritéria budou posuzovat odborníci.

I proto byl program „antigraffiti“ spuštěn zároveň s granty na opravy domovního fondu. "Efektivně tak využijeme finanční prostředky určené na opravy fasád,“ řekl starosta první městské části Filip Dvořák a dodal: „ Budeme se snažit, aby bylo do programu zařazeno co největší množství nemovitostí.“

Náklady na realizaci programu „antigraffiti“ by měly dosáhnout výše čtyř miliónů korun.