Nádvoří Tereziánské zbrojnice na Biskupském náměstí a další místa univerzity budou po dlouhé době hostit majáles, který nabídne nejen volbu krále majálesu a tradiční průvod v maskách, ale i bohatý doprovodný program. Záštitu nad akcí převzal rektor Univerzity Palackého profesor Miroslav Mašláň. Univerzita iniciativu studentů podpořila i finančně.

Síly při přípravě a pořádání akce spojily desítky studentů napříč fakultami a obory. „Ve spolupráci se studentskými organizacemi jsme se rozhodli navrátit do Olomouce nefalšovaný studentský majáles. Tedy nekomerční akci, kterou organizují studenti pro studenty s cílem vytvořit majáles jako oslavu jara, mládí a akademických svobod. Chceme dokázat, že spolupráce mezi studenty z různých oborů a z různých fakult je nejen možná, ale také účinná a ku prospěchu Univerzity Palackého,“ dodal Ondřej Martínek, koordinátor projektu.

Jedním z hlavních bodů programu bude volba krále Majálesu UP 2010 a průvod masek centrem města Olomouce. Středobodem kulturní části programu se stane nádvoří Tereziánské zbrojnice. Studenti, ale i široká veřejnost se mohou těšit na vystoupení nejen olomouckých kapel, ale také na divadelní představení a bohatý doprovodný program. Ten nabídne návštěvníkům majálesu výstavy, workshopy, prezentace studentských organizací a studentských aktivit, burzu skript či prezentaci Transfúzního oddělení olomoucké fakultní nemocnice. Součástí programu budou také nejrůznější soutěže, například o nejlepší masku či nejdelší májový polibek.

Organizátory těší i velký zájem o akci ze strany studentů. Po rozeslání pozvánek na síti Facebook potvrdilo účast na majálesu během prvního týdne přes 1000 mladých lidí a jejich počet neustále narůstá.