Vzdělávání seniorů se věnují i další brněnské univerzity. Na Vysokém učení technickém se zájemci naučí například základy digitální fotografie. Od pátku účastníci posledního kurzu pro seniory vystaví své snímky v atriu Centra VUT v Antonínské ulici, informoval  garant univerzity třetího věku na VUT Petr Vavřín.

Nejstarší posluchačce bylo 94 let

Na Masarykově univerzitě absolvovalo kurzy pro seniory už téměř 13 000 lidí, uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Zatímco před deseti lety navštěvovalo kurzy univerzity třetího věku 433 seniorů, loni jich už bylo 1770. Dosud nejstarší posluchačkou byla čtyřiadevadesátiletá žena z Brna. Někteří posluchači jsou ochotni za vzděláváním dojíždět až z míst vzdálených 160 kilometrů, doplnila Hašková.

Výuka mívá formu přednášek, cvičení, ale i exkurzí v pěti na sebe navazujících kurzech. Nad rámec základního programu univerzity třetího věku mohou zájemci navštěvovat také tematické kurzy zaměřené na počítačové technologie, cizí jazyky nebo aktuální otázky z humanitních i přírodních věd. Novinkou je tříletý cyklus nazvaný Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie, jehož výuka se koná v univerzitním centru v Telči.

Podmínkou penzijní věk a maturita

Účastníkem kurzů univerzity třetího věku může být každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Zápisné se pohybuje v řádu stokorun.

Historii a současnost seniorského vzdělávání na Masarykově univerzitě i v celé České republice připomíná konference, která v úterý začala v atriu fakulty sociálních studií a prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv.