V Česku v současnosti učí asi 17 000 pedagogů bez potřebné kvalifikace, se vzděláváním musejí podle loni přijaté novely začít do roku 2014.

Finanční prostředky rezort rozdělí ve dvou výzvách. Ministerstvo podpoří projekty zaměřené na další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a na vysokoškolské vzdělávání pedagogů. Záměrem je především podpora nabídky učitelských studijních programů v kombinované a distanční formě. Vybrané projekty bude ministerstvo posuzovat na konci roku.

"Předpokládáme, že příjemci podpory zde budou hlavně vysoké školy a další instituce oprávněné vydávat certifikáty vztahující se ke vzdělávání pedagogů," uvedla ministryně. Vzdělávání pedagogů je podle Kopicové jednou z klíčových oblastí, na něž by se měla zaměřit pozornost ministerstva i v dalších letech.

Podle ministerské analýzy na českých školách učí asi 13 procent pedagogů bez potřebného vzdělání. Kvalifikaci si však zatím dodělává jen asi třetina z nich. Bývají to například lidé, kteří vystudovali učitelství jen na střední škole, nebo absolventi vysokých škol přírodovědného směru, kteří učí matematiku či chemii bez pedagogického vzdělání. Vysokoškoláci bez pedagogického vzdělání si mohou kvalifikaci doplnit i v rámci kurzů celoživotního vzdělání, kterých univerzity nabízejí velké množství. Musejí si je však platit.
Původně měli učitelé začít s doplněním vzdělání nejpozději do konce loňského roku. Protože by ale kvůli tomu muselo ze školství odejít mnoho učitelů, nedávno schválená novela jim lhůtu prodloužila do roku 2014.