„Většina nových oborů a programů studenty zaujala. Určitě i proto, že reagují na pokrok v oboru a na požadavky praxe,“ říká Andrea Vondráková z rektorátu školy. Ta zároveň upozorňuje, že některé fakulty -  stavební, elektrotechnická, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií přijímají přihlášky až do konce března. „Strojní fakulta bere přihlášky dokonce ještě 30. dubna,“ připomíná Vondráková.

Do konce března je možné podat přihlášku ke studiu například také na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

„Společnost potřebuje elektrotechniky a odborníky na komunikační technologie. Podle zpráv Evropské komise, informací agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu

chybí na trhu práce v EU téměř dvacet tisíc takových odborníků," komentuje situaci manažer vztahů s veřejností fakulty Jiří Wagner.

Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních tchnologií VUT je možné studovat například  obory Automatizační a měřicí technika, Elektronika a sdělovací technika, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika nebo Teleinformatika.

„Velmi zajímavý je obor Biomedicínská technika a bioinformatika, je zaměřen na výchovu specialistů s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií,“ říká Wagner. Tento relativně nový obor je akreditovaný ministerstvem zdravotnictví a sklízí velký úspěch mezi zájemci o studium zejména z řad dívek.

„Nyní připravujeme speciální projekt pro všechny studenty a tím je studijní obor v anglickém jazyce,“ doplňuje Wagner.