Od září ve Vsetíně začne fungovat klub pro nadané děti. Podobné zařízení ve Zlínském kraji zatím není.

Podle mluvčí vsetínské radnice Ev y Stejskalové je zájem o zjištění inteligenčního kvocientu mezi dětmi velký. Jen v Rokytnici bylo dnes testováno 98 dětí z celkem 360 školáků. "Testování proto probíhá ve třech skupinách," uvedl ředitel základní školy v Rokytnici Petr Chytil.

Školáci, kteří se na testování přihlásili, měli 40 minut na vypracování neverbálního testu s 36 nebo 60 úkoly, pomocí nichž se zjišťuje vrozená logická inteligence. "Testy jsou uzpůsobeny věku dítěte a nedá se na ně dopředu připravit. Výsledky se pak dozví pouze rodiče dětí. Škola obdrží jen souhrnné statistiky," poznamenal předseda Mensy Tomáš Blumenstein.

Klub pro děti s IQ nad 120

Klub pro nadané děti bude určen pro děti ze všech vsetínských škol. Vznikne při základní škole v Rokytnici a navštěvovat jej bude moci až 30 dětí na prvním stupni základní školy s inteligenční kvocientem nad 120. "Naším cílem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí už v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšíření obzorů," vysvětlil Blumenstein.

Ve Zlínském kraji se výuce mimořádně nadaných dětí věnuje základní škola ve Zlíně - Malenovicích. Od roku 2007 zde funguje jedna takto zaměřená třída. První rok se pedagogové věnovali osmi dětem, poté devíti a loni v září zde již usedlo 12 mimořádně nadaných prvňáčků.