Nová sloučenina má tvar krátké trubičky a podobá se tak jednomu článku kmenu bambusu. Podle toho ji také vědci pojmenovali bambusuril. Informace o novém objevu již zveřejnil prestižní vědecký časopis Angewandte Chemie.

„Bambusuril je schopen vychytávat některé látky z roztoku tak, že je uschovává ve své schránce. Látka uschovaná v dutině bumbusurilu může být pak dopravena na jiné místo, kde je z dutiny bambusurilu uvolněna. Bumbusuril tedy působí jako dopravník, který látku naloží a dopraví ji z jednoho místa na místo druhé,“ řekl vedoucí výzkumného týmu Vladimír Šindelář z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Nová látka může pomáhat léčit i čistit odpadní vody

Pro zmíněné vlastnosti může být bambusuril v budoucnu využíván v mnoha oblastech, například ve zdravotnictví pro diagnózu některých druhů onemocnění. Dalším z možných využití je čištění odpadních vod nebo řízená doprava léčiv do místa působení. Příprava základního bambusurilu je jednoduchá. Výchozí sloučeniny i použitá rozpouštědla jsou navíc levná a dobře dostupná. Potenciální aplikace bambusurilu jsou v současnosti intenzivně zkoumány.

Výzkum trval pět let

Nová sloučenina je výsledkem pětiletého výzkumu realizovaného na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který byl financován z prostředků Grantové agentury České republiky a Masarykovou univerzitou.

Za uplynulých dvacet let bylo pod hlavičkou Masarykovy univerzity podáno 28 patentových přihlášek, z tohoto 11 v posledních pěti letech, a uděleno 13 patentů, nejčastěji v oborech chemie, biologie a fyzika. Loni získali vědci z Masarykovy univerzity patent na nový způsob regulace tvorby biomasy v rostlinách. Patentována byla také například nová metoda likvidace yperitu, plazmová tužka či objev důležitých vlastností rostlinného alkaloidu makarpinu.