O studium práv je mezi mladými lidmi stále mimořádný zájem, třeba na olomoucké Univerzitě Palackého patří tento obor k nejžádanějším. Letos zde zatím na právnické fakultě přijali asi o 12 procent přihlášek víc, zhruba tříprocentní navýšení zaznamenali i v Brně a Praze. Naproti tomu do Plzně si letos poslalo přihlášku asi 2500 lidí, loni to přitom bylo přes 2900. Plzeňská právnická fakulta je ale také jediná, které počet uchazečů od roku 2006 stále klesá.

"Je to vyšší číslo, než jsem čekal. Máme radost, že do nás uchazeči vkládají důvěru, pro školu je to velmi důležité," myslí si i přesto děkan plzeňské fakulty Jiří Pospíšil. Skandál na plzeňských právech loni odstartovalo podezření z plagiátorství. Později se objevily také informace o údajně nestandardně rychlém studiu některých mnohdy prominentních politiků, právníků a dalších lidí.

Zvýšení zájmu v Brně způsobili cizinci

Specifická je situace na Masarykově univerzitě v Brně, kam si loni podle statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) poslalo přihlášku 5628 lidí, tedy zhruba o 2000 méně, než fakulta hlásí letos. Petra Nováková z tiskového odboru školy však upozornila, že statistiky ÚIV zaznamenávají pouze uchazeče s českým státním občanstvím, o brněnská práva je však velký zájem i mezi Slováky. Loni tak prý celkem přijali 7323 přihlášek.

O studia práv je zájem mimo jiné i proto, že mladí právníci najdou spolu s lékaři nejsnadněji práci, a to i navzdory hospodářské krizi. "Míra nezaměstnanosti absolventů lékařských a právnických fakult nedosahuje dokonce ani jedno procento," uvádí nedávno zveřejněná zpráva Střediska vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Plat právníků se navíc pohybuje vysoko nad celorepublikovým průměrem.