Moderní sáportoviště bude sloužit všem školám, které se nacházejí v jednom areálu v Hradecké ulici, tedy i gymnáziu a střední odborné škole. Sportovat tam bude také veřejnost, řekl starosta Roman Fabeš.

"Cílem této akce je definitivě dořešit prostorové problémy, které mají všechny školské instituce v tomto areálu," řekl starosta. Do základní školy, jejíž součástí je také škola praktická, chodí přes 600 žáků. Kvůli nedostatku místa se teď děti učí i ve třídách v sousedním gymnáziu a ve staré přístavbě. Pro výuku tělesné výchovy slouží všem žákům v tomto areálu jen dvě malé tělocvičny.

Přestavba bude podle starosty i organizačně náročná, protože se bude předělávat také část školy, která zatím sloužila pro výuku. "Škola půjde do hodně provizorních podmínek, ale naštěstí se to dá technicky řešit," podotkl Fabeš. Přestavba školy se připravovala asi tři roky. Město na ni má z evropských fondů slíbeno 83 miliónů korun. Na zaplacení svého podílu si vezme úvěr.