Soutěž je rozdělena podle obtížnosti do dvou kategorií 0 – 15 let a 15 – 99 let a spočívá ve vyplnění vědomostního kvízu, který bude po celý průběh soutěže k dispozici na stránkách Europe Direct. Soutěžící zakroužkují, či jinak označí své odpovědi a kvíz s kontaktními údaji doručí na nejbližší evropské informační středisko Europe Direct. Ze správných odpovědí poté budou vylosováni tři výherci, kteří budou obdarováni.

Do soutěže se vedle informačních středisek ve Dvoře Králové nad Labem, Pardubicích, Uherském Hradišti, Olomouci a Mostě zapojí také České Budějovice. Pro soutěžící jsou připraveny velmi zajímavé ceny.

„Veškeré podrobnosti k soutěži naleznou případní zájemci o soutěži na internetových stránkách evropské informační sítě Europe Direct či mohou přímo kontaktovat referenty jednotlivých středisek Europe Direct“, dodává  Barbora Jílková, referentka evropského informační střediska Europe Direct České Budějovice.