"Míchání osob různého pohlaví propagované modernizátory je zakázáno, protože dovoluje pohled na to, co je zakázáno, a umožňuje zakázané rozhovory mezi muži a ženami," tvrdí duchovní, který sice nezastává žádnou oficiální pozici v království, ale je islamisty uznáván jako vůdčí nezávislá náboženská autorita v Saúdské Arábii.

Když styk, tak po telefonu

Děvčata a chlapci navštěvují dosud v Saúdské Arábii oddělené školy, a to platí i pro univerzity. V kancelářích a v bankách pracují ženy ve vlastních odděleních a s mužskými kolegy jsou většinou jen v telefonickém kontaktu. Jediné místo, kde bylo striktní oddělování osob různého pohlaví z praktických důvodů zrušeno, jsou nemocnice.

"Kdokoli připustí, aby jeho dcera, sestra nebo manželka pracovala mezi muži nebo navštěvovala koedukované školy, se málo stará o svou čest, a dopouští se určitého druhu kuplířství," stojí v textu Barrakovy klatby.

Král narazil, otevřel školu pro všechny

Loni ale byla na pokyn krále Abdalláha otevřena technická a přírodovědecká univerzita nesoucí jeho jméno (KAUST), kde společně studují muži i ženy a kde i v dalších ohledech vládne velmi moderní styl. Několik konzervativních duchovních tento králův počin kritizovalo, což vedlo k prvnímu vážnému střetu s mocným duchovenstvem za čtyři roky Abdalláhovy vlády. Král následně dekretem odvolal šajcha Saada bin Násira Šišrího z rady znalců islámu poté, co šajch označil společné třídy na nové univerzitě za hřích a zlo a taky za praxi, která je na území kolébky islámu nepřijatelná.

Šajch Barrak už v roce 2008 vydal náboženský výnos požadující, aby byli kvůli odpadlictví souzeni dva saúdskoarabští spisovatelé. Žádal pro ně trest smrti, jestliže neodvolají své články, v nichž zpochybňovali stanovisko sunnitských muslimů v Saúdské Arábii označujících křesťany a židy za bezvěrce.