Dlouho očekávanou kombinaci tělesné výchovy s přírodovědeckými předměty například spouští pro budoucí učitele středních škol v nastávajícím akademickém roce 2010/2011 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

Filozofická fakulta nabízí letos nově navazující magisterský studijní obor Němčina pro překladatelskéu praxi, na Přírodovědecké fakultě vznikly navazující magisterské obory Analytická chemie pevné fáze a Experimentální biologie, na Fakultě zdravotnických studií navazující magisterský obor Komunitní péče v porodní asistenci, na Pedagogické fakultě bakalářský obor Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský studijní obor Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ.

Jak porozumět zákonitostem různých kultur

Dva nové obory otevírá v následujícím akademickém roce Univerzita Hradec Králové. Za jedinečný v nabídce vysokých škol tam považují tříletý bakalářský program transkulturní komunikace, realizovaný v rámci katedry náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty. Obor je zaměřen především na poznávání rozdílných kultur a porozumění jejich zákonitostem v širším historickém a společenském kontextu, a na rozvoj schopnosti vést dialog napříč hranicemi etnicity, náboženství, ras, pohlaví i společenských tříd.

Na katedře filozofie a společenských věd Filozofické fakulty se nově otevírá dvouleté navazující magisterské studium filozofie. Studenti budou mít mimo jiné možnost podílet se na činnosti nově vznikajícího centra Language-Mind-Society, které bylo při katedře zřízeno v září loňského roku, a aktivně se tak již během studia zapojit do interdisciplinárních projektů a vědeckého výzkumu.

Placené obory v angličtině

Vysoká škola ekonomická nabídne dva nové navazující magisterské programy, oba v angličtině a tudíž zpoplatněné. První otevírá Fakulta mezinárodních vztahů pod názvem International and Diplomatic Studies, druhý se bude jmenovat Economic and Regional Studies of Latin America a připravila jej Národohospodářská fakulta.

Fyzioterapeuti i etnologové

Kompletní seznam oborů nabízených na brněnské Masarykově univerzitě včetně stručného shrnutí obsahu studia a profilu absolventa najdou uchazeči nově na adrese www.muni.cz/admission. Zájemci o studium zde najdou i několik novinek.

Na Fakultě sociálních studií byly nově akreditovány dva obory, které v prezenční formě studia nahrazují dosavadní obor Sociální politika a sociální práce. Jedna se o obory: Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje. Přírodovědecká fakulta nově otevírá magisterský obor Logika. Fakulta sportovních studií letos nově otevírá v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie v prezenční formě studia.

Filozofická fakulta otevírá tyto nové obory: Etnologie - (kombinovaný bakalářský studijní program Historické vědy), Kulturní studia Číny (prezenční bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia), Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu nebo Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu.

Nabídka studijních oborů Masarykovy univerzity se letos rozšiřuje také o bakalářský obor s názvem Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. Obor vzniká na základě mezifakultní spolupráce. Podílí se na něm Filozofická fakultaFakulta informatiky MU. Obor stojí na pomezí bohemistiky a informatiky – rozšiřuje tradiční pojetí vysokoškolské výuky českého jazyka (jakožto exaktní disciplíny) o různé aspekty jeho počítačového zpracování.

Na pomoc výuce technických předmětů

Na sílící poptávku po kvalitnějších učitelích matematiky a dalších technických předmětů reaguje nabídka dvou nových oborů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Její Pedagogická fakulta otevírá doktorský obor Teorie vyučování v matematice, na Přírodovědecké fakultě vznikl navazující magisterský obor Učitelství chemie pro střední školy. Zemědělská fakulta otevírá v prezenční i kombinované formě bakalářský další aktuální obor Biotechnologie – využití biomasy.

Jak se hygienicky obouvat

S novými možnostmi studia přichází také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky získala například akreditaci k výuce navazujícího magisterského oboru Management ve zdravotnictví ve studijním programu Ekonomika a management. Fakulta technologická nabízí nově studium bakalářského oboru Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, a to v prezenční formě. Akreditaci nového studijního oboru získala také Fakulta humanitních studií. Ve studijním programu Specializace v pedagogice se jedná o bakalářský obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře. Obor se bude vyučovat v kombinované formě.

Na Fakultě logistiky a krizového řízení bude nově vyučován bakalářský obor Ochrana obyvatelstva ve stejnojmenném studijním programu, a to v prezenční formě. Fakulta aplikované informatiky rozšíří možnosti studia v anglickém jazyce. Od nového akademického roku je možné se hlásit ke studiu bakalářského oboru Informační a řídicí technologie a magisterského oboru Integrované systémy v budovách ve studijním programu Inženýrská informatika. Fakulta tak nyní nabízí studium v angličtině ve všech třech stupních studia, od bakalářského po doktorské.