Školy navíc přijímají čím dál víc studentů a počet lidí, kteří nastoupili na studia, se od roku 1999 téměř zdvojnásobil. Největší zájem je stále o humanitní a ekonomické obory, následuje technika a pedagogika.

Na vysoké nebo vyšší odborné školy se loni hlásilo přes 156 000 uchazečů, přijato jich bylo 117 000. Před deseti lety přitom do poslucháren zasedlo jen 61 150 nových studentů. Vysokoškolské studium je výrazně dostupnější jednak proto, že roste kapacita i počet škol, jednak proto, že kvůli slabým populačním ročníkům ubývá dětí vycházejících ze středních škol.

Kolem 29 procent zájemců se loni hlásilo na humanitní a společenskovědní obory, zhruba stejný počet chtěl studovat ekonomii. Na technické obory poslalo loni přihlášku 22 procent zájemců o studia, na pedagogické fakulty pak asi každý pátý uchazeč.

Ačkoliv studuje na vysokých školách stále více lidí, Česko v počtu vysokoškoláků výrazně pokulhává za evropským průměrem. Podle statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bylo v roce 2007 v Česku mezi dospělými od 25 do 64 let 13,7 procenta vysokoškoláků. Průměr zemí EU je přitom 24,5 procenta.

Počet absolventů vysokých škol však v Česku v posledních letech velmi rychle roste, v roce 2017 bude mít v populaci od 24 do 35 let polovina lidí diplom. Pak se zřejmě začnou zmenšovat rozdíly v platech a zaměstnanosti mezi vysokoškoláky a lidmi s nižším vzděláním.