Termín dokončení byl několikrát posunut, naposledy se hovořilo o konci ledna. Nyní je publikace v tiskárně a její prezentace se uskuteční 4. března, uvedli dnes zástupci univerzity i magistrátu.

"Kniha má být do konce února fyzicky hotová a připravuje se slavnostní prezentace. Vše nasvědčuje tomu, že toto je poslední termín. Podepsali jsme v tomto směru dodatek ke smlouvě, univerzita navýší náklad z 3000 na 3300 kusů a zorganizuje slavnostní prezentaci," řekl náměstek olomouckého primátora Jan Holpuch. Podle něj město nebude po univerzitě požadovat žádné sankce za nedodržení termínů. "Problém jsme zdědili a děláme vše pro to, aby kniha byla konečně hotova," dodal náměstek.

Prorektor UP Michal Malacka i nový děkan Filozofické fakulty Jiří Lach tvrdí, že kniha je již v tiskárně. Obdobnou informaci ale vedení univerzity poskytovalo už loni na podzim, kdy slibovalo uvedení titulu na předvánočním trhu. "Mám potvrzeno, že kniha je v tiskárně ve Zlíně," řekl dnes Lach, který zatím viděl jen část díla v korekturách.

Historie města od pravěku po současnost

Akademické dějiny budou zachycovat historii Olomouce od pravěku do současnosti. Na jejich vzniku se podílejí desítky lidí. "Je to 64 autorů a velké množství práce. Netušili jsme, že to bude tak náročné," vysvětlil již dříve opožděné dokončení díla vedoucí projektu, historik Jindřich Schulz.

Podle původní smlouvy měly být Akademické dějiny města Olomouce dokončené na konci roku 2007. Olomoucká radnice za dvousvazkovou publikaci a již vydané Malé dějiny města Olomouce zaplatila 7,2 milionu korun. Na vzniku obou titulů se zástupci města a univerzity dohodli v roce 2000. Malé dějiny města Olomouce byly dokončeny v roce 2002.

O potřebě vydat akademické dějiny se v odborných kruzích mluví již několik desetiletí. Olomouci na rozdíl od měst, jako je Brno, Ostrava nebo Prostějov, ucelené knižní zpracování její historie chybělo.