Akce nazvaná PřiTUL se! je součástí projektu Starttech - začni s technikou, který získal podporu EU. Univerzita už několik let pořádá pro děti o letních prázdninách Týdny pohybu hrou, program na jarní prázdniny ale připravila poprvé.

Na děti čeká třeba Okénko pro mladé chemiky se spoustou zajímavých chemických pokusů, chemických kouzel a triků. "Kdo bude mít zájem, může absolvovat Kurz počítačem řízených obráběcích strojů, na kterém si budou děti moci například vyrobit vlastní vizitky z mosazi," řekla mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková. Na zájemce o robotiku čeká kurz konstrukce a programování robotů Lego Mindstorm, stavba vlastního mobilního robota i soutěž funkčnosti postavených robotů. Připraven je i kurz pro zájemce o letecké a raketové modelářství.

Zájem dětí prověřily předešlé akce

Podobnou akci zaměřenou na techniku neorganizuje univerzita poprvé. "Při předchozích akcích, jako byla Robotyáda, Hrajeme si a přemýšlíme nebo Víkendy s technikou jsme si ověřili, že děti technické problémy baví a není těžké je zaujmout," řekl ČTK vedoucí projektu Miloš Hernych z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Děti podle něj ale často nemají dost příležitostí si něco samy prozkoumat, vyřešit nebo vyrobit. "My jim nabízíme možnost vyzkoušet si, co v této oblasti dokážou," dodal Hernych z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

Akce zaměřené na podporu technického vzdělávání pořádá liberecká univerzita od loňského srpna v rámci projektu STARTTECH - Začni s technikou! Akce je zaměřena na využívání volného času dětí a mládeže s cílem vzbudit jejich zájem o techniku, studium technicky zaměřených oborů a v budoucnu o vědeckou práci. "Průzkumy potvrzují, že to jsou právě žáci základních škol, u kterých se nejsilněji formuje představa o budoucím povolání a na středních školách se tato představa konkretizuje," dodal Hernych. Všechny akce jsou pro účastníky zdarma včetně občerstvení nebo oběda v univerzitní menze. Nutná je předchozí registrace na www.starttech.cz.

DenNabídka akcí
Sobota 6.únoraOkénko mladých chemiků
Pondělí 8.únoraKurz počítačem řízených obráběcích strojů,
Úvod do leteckého a raketového modelářství
Úterý 9. února
Škola robotiky pro starší
Úvod do leteckého a raketového modelářství 2.den
Středa 10.únoraÚvod do strojního obrábění pro mladší,
Úvod do leteckého a raketového modelářství 3.den
Čtvrtek 11.únoraÚvod do strojního obrábění pro starší
Pátek 12.února
Škola robotiky pro mladší,
Video a vy, pořizování digitálního obrazu a zvuku a jejich zpracování