Pro české školy je na příští tři roky připraveno 4,5 miliardy korun a dostat by se mělo opravdu na každou z nich včetně těch nejmenších. Jedinou výjimku tvoří školy v Praze, která je podle unijních měřítek příliš bohatým regionem, než aby takovou pomoc potřebovala. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jim proto v minulých týdnech alespoň připravilo určitou kompenzaci - 140 milinů´korun na nákup učebnic a učebních pomůcek, které už mají školy v tuto chvíli k dispozici.

Nejmenší školy až dosud odrazovala složitá administrativa spojená s podáním žádosti. Samy si ji zvládnout netroufaly, zaplatit za to poradenským firmám si nemohly dovolit.

„Jsme přesvědčeni, že každá škola teď zvládne projektovou žádost vyplnit sama a nebude muset využívat služeb různých poradenských a zprostředkovatelských agentur či najímat specialisty na psaní projektů Evropského sociálního fondu,“ uvedla včera ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

Zjednodušení umožní systém takzvaných šablon, jichž bude celkem 22 pro sedm různých oblastí vzdělávání - třeba na podporu výuky jazyků, zlepšení čtenářské gramotnosti nebo vzdělávání učitelů. „Tématicky jsou pokryty všechny okruhy, které se při vzdělávání dlouhodobě ukazují jako stěžejní," vysvětluje výběr Kopicová.

Projekt má zpoždění, vázne legislativa

Projekt měl být podle ministryně spuštěn už od ledna 2010, protože však není dosud upraven v českých zákonech, několik měsíců se pravděpodobně zdrží.

Peníze dostanou školy podle počtu žáků, v průměru dostane každá škola 1,2 miliónu korun. Ministerstvo předpokládá, že zhruba polovina prostředků bude využita i na vylepšení platů učitelů.

Každá mimopražská základní škola si může vybrat jednu, dvě nebo i více šablon z různých oblastí podpory. Součástí každé šablony je přehledný návod, jak s ní pracovat. Každá škola ale zároveň může o peníze žádat jen jednou, musí proto vyčerpat najednou celou částku, na kterou má podle jednoduchého výpočtu nárok.

Zároveň ale nebude třeba vyúčtovat ministerstvu využití těchto prostředků. „Projekt počítá s tím, že školy jsou zvyklé pracovat s financemi a pohybovat se v mezích zákona,“ vysvětluje benevolentní přístup vrchní ředitel sekce řízení operačních programů EU na MŠMT Jan Vitula. Případná kontrola může podle něj sledovat nejvýš to, zda byl například odučen příslušný počet hodin jazyků, na něž škola čerpala dotaci. I tady ale bude stačit čestné prohlášení školy.

Peníze půjdou přímo, ne přes poradce

Jednou z poradenských firem, které vidí za nezkušeností škol v oblasti žádostí o evropské peníze zajímavý byznys, je společnost Scio. Podle mluvčího firmy Bohumila Kartouse se totiž budou muset zaměstnanci školy při podání projektu prokousat třeba patnáctistránkovou výzvou, čtyřicetistránkovou příručkou žadatele a 20 podšablonami. Ředitelům škol proto Scio za provizi nabízí konzultace, sepsání a podání projektu či obstarání všech potřebných dokumentů, uvedla ČTK.

„Tam určitě žádné desítky stránek nebudou,“ tvrdí kategoricky Kopicová. Učitelé se o tom mohou sami přesvědčit na internetových stránkách www.eupenizeskolam.cz, které ministerstvo spustilo včera.