Předseda české konference rektorů (ČKR) Petr Fiala řekl, že zatímco letos dostaly školy 22 miliard korun, v příštím roce by to mělo být jen asi 20,8 miliard. Provozní výdaje na studenta tak prý klesnou o 25 procent, investiční výdaje klesnou o více než 40 procent.

"ČKR důrazně upozorňuje, že nedostatek provozních prostředků vysokých škol znemožní spolufinancování projektů...operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a tím vážně ohrozí čerpání evropských strukturálních fondů," uvedli rektoři ve svém prohlášení. Na projektech se totiž školy musí podílet 15 procenty celkové částky. Například pro Masarykovu univerzitu by to znamenalo vydat v průběhu čtyř let 350 milionů korun, upozornil Fiala.

Rektoři proto prý budou v nejbližších dnech jednat o navýšení rozpočtu s ministryní školství Miroslavou Kopicovou a premiérem Janem Fischerem. Ten jim přitom již dříve slíbil, že rozpočet vysokých škol udrží na úrovni roku 2009.

Rektoři dnes také jednali s předsedkyní Akreditační komise Vladimírou Dvořákovou ohledně skandálu s nestandardním udělováním titulů na plzeňské Právnické fakultě. Podle nejvyšších zástupců vysokých škol nešlo v Plzni o systémovou chybu, ale o selhání jednotlivců. Odmítají proto politizování celého případu a varovali před unáhlenými změnami ve vysokoškolském zákoně, které by umožnily odebírání titulů. Takové změny navrhovala ČSSD.