Vyplývá to ze zprávy „Odborný rozvoj učitelů: Evropa v mezinárodním srovnání“, kterou včera předložily OECD a Evropská komise.

Zpráva vychází z mezinárodního průzkumu o výuce a učení (TALIS), který byl letos proveden ve 23 zúčastněných zemích, a poprvé poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje týkající se odborného rozvoje učitelů. V každé zemi bylo namátkou vybráno 200 škol, jejichž ředitelé a dvacítka namátkou vybraných učitelů vyplnili dotazníky.

Evropské děti vzdělává přes šest miliónů učitelů

Maroš Šefčovič, evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, při vydání zprávy uvedl: „V EU pracuje přes šest miliónů učitelů a jejich schopnost motivovat žáky k učení má zásadní význam pro budoucnost naší společnosti. Pokud chceme dosáhnout vysoké úrovně vzdělávání, musíme našim učitelům poskytnout co nejlepší možnosti rozvoje jejich dovedností, a to nejen na začátku jejich kariéry, ale v celém jejím průběhu. Tím, že je motivujeme k odbornému rozvoji, přispějeme k prestiži a přitažlivosti jejich povolání.“

Angel Gurría, generální tajemník OECD, dodal: „Učitelé jsou životodárnou mízou vzdělávání a odborný rozvoj učitelů hraje zásadní roli pro zachování kvality vzdělávacích systémů. Výsledky průzkumu TALIS obsažené v této zprávě ukazují, že učitelé mají chuť se učit a neustále se zlepšovat, ale také to, že poskytování odborné přípravy v zaměstnání musí být lépe uzpůsobeno jejich potřebám.“ 

Odborný rozvoj je pro pedagogy přirozený

Ze zprávy  vyplývá zejména to, že odborný rozvoj je přirozenou součástí života učitelů. Proto může významným způsobem prospět ke zlepšení vzdělávání. Učitelé však uvádějí, že hlavní překážkou účasti na činnostech souvisejících s odborným rozvojem jsou „kolize s rozvrhem práce“, což naznačuje, že by bylo užitečné přijmout opatření pro účinnější začlenění odborného rozvoje učitelů do celkového souboru jejich pracovních úkolů a do fungování škol.  

Výsledky obecně naznačují, že odborný rozvoj učitelů a jeho pociťovaný dopad úzce souvisí s politikou poskytování zpětné vazby. Významnou roli hraje také školní prostředí. Učitelé, kteří se cítí ve svém zaměstnání a ve své škole dobře, mají pozitivní přístup ke svému odbornému rozvoji. Pro tvůrce politik tyto závěry znamenají, že větší zaměření na hodnocení, zpětnou vazbu a pozitivní prostředí ve školách může přispět k rozvoji škol jakožto „výukových organizací“, k posilování průběžného odborného vzdělávání, a tím ke zlepšení úrovně výuky.