Většina ze 130 muslimských škol v Anglii postrádá zhruba 2000 liber na žáka k tomu, aby dokázaly přežít. Pouze 11 z těchto škol je zřízeno státem, a mají tak zaručený příjem. Ostatní se musejí spolehnout na zdroje, které vyberou na školném nebo je získají prostřednictvím sponzorských darů.

"Zdroje vybrané prostřednictvím charitativních sbírek vysychají. Mnozí rodiče vzali své děti ze školy, protože si již nemohou dovolit platit školné," uvedl ředitel jedné z muslimských škol Hojjat Ramzy.

Právě fakt, že řada rodičů již není schopna platit školné svým dětem, trápí školy nejvíce. Podle BBC stoupá počet muslimských rodičů, kteří si již nemohou studium pro své děti v Anglii dovolit a volí raději možnost návratu do vlasti, nejčastěji do Pákistánu a Bangladéše.

Rodiče také mají možnost posílat své děti do státních škol. Ty však nejsou mezi muslimy tak oblíbené, jelikož nenabízejí studium Koránu nebo dějin islámského náboženství.

Ředitel Ramzy se obává, že stále více žáků bude odcházet do zahraničí, čímž se často připravují o možnost získat kvalitní vzdělání. Po svém návratu do vlasti svých rodičů totiž nemalá část dospívajících vstupuje do manželského sňatku a svá studia již nikdy nedokončí.