Předpokládalo se, že je železo ukryté především v jádru, které tvoří až 60 % hmoty planety. Čerstvá měření však naznačují, že železa je na Merkuru více a jeho oxidy jsou vázány v povrchových horninách společně s titanem. Údaje mají dále zpřesnit teorie o vzniku Sluneční soustavy a formování planet.

„Nová měření zaměstnají teoretiky,“ řekl stanici BBC Sean Solomon. Má se za to, že Merkur je vlastně jen zbytkem větší planety, která ztratila velkou část povrchových vrstev během dávné vesmírné srážky s jinou vznikající planetou. Merkur je přibližně třikrát menší než Země a na jeho povrchu vládnou teploty od 435 stupňů Celsia po 180 stupňů pod nulou.

Sonda Messenger proletěla nad Merkurem přibližně ve výšce 228 kilometrů. Šlo již o třetí průlet, který byl součástí brzdného manévru, který má umožnit sondě vstoupit s nižší rychlostí do atmosféry Merkuru v roce 2011.

Průlet ovšem postihl výpadek energie a tak sonda poslala zpět na Zemi jen polovinu předpokládaných dat. Nicméně přesto Messenger získal dosud nejpodrobnější snímky asi šesti procent povrchu planety.

Messenger má postupně nasnímat až 98 procent povrchu planety v různém rozlišení. Sonda také provede rozbor jeho extrémně slabé atmosféry a částic, které byly uvolněny z povrchu dopadem meteoritů nebo vulkanickou aktivitou.