Kniha je součástí úsilí mnoha vědců o teoretické uchopení mezinárodních souvislostí existence malých národů a států. Autor vymezuje geografické a geopolitické hranice Evropy a jejího středu. Ukazuje změny silokřivek v tomto prostoru od antiky po současnost. Zvláštní pozornost věnuje okamžikům geopolitických zlomů. Srovnává modely uspořádání střední Evropy v 19. a 20. století a pangermánství s panslovanstvím.
Věnuje se osudům středoevropských národů v minulých dvou stoletích, zvláště Čechů a Slováků. Hledá zdůvodnění práva národů na vlastní stát a nevyhýbá se takovým ožehavým otázkám, jakými jsou dekrety prezidenta Edvarda Beneše, které vedly po 2. světové válce k odsunu Němců žijících v českém pohraničí.

Jak to vidí Rusové a Američané

Porovnává ruské a americké geopolitické pohledy na střední Evropu. Na příkladu Česka a Slovenska ukazuje moc a sílu malého státu v mezinárodní politice. Vymezuje klady, zápory i nejasnosti členství obou zemí v NATO a v EU. V závěru pojednává o tradicích zahraniční politiky a předkládá její model vhodný pro obhajobu českých a slovenských národních zájmů.
Jedenašedesátiletý univerzitní profesor a prorektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze Oskar Krejčí je autorem asi dvacítky vědeckých knih a více než tisíce studií a článků. K nejznámějším titulům patří Kniha o volbách (1994) a Zahraniční politika USA (2009).