Z České republiky se do skupiny Excellence kvalifikovaly v oborech národní hospodářství a politické vědy Vysoká škola ekonomická (VŠE) a Univerzita Karlova (UK). Výsledky zveřejnil včera německý týdeník Die Zeit

Při výběru sehrálo rozhodující roli pět kritérií - mimořádné výsledky v oblasti indikátorů výzkumu, jako je počet publikací, popř. citací, a mezinárodní orientace, která byla zjištěna na základě magisterských kurzů Erasmus Mundus a mobility studentů i učitelů.

Kromě kvantitativních veličin obsahuje ExcellenceRanking řadu užitečných informací ohledně magisterských a doktorandských studijních programů včetně údajů o výzkumných skupinách, zaměření výzkumné práce v dané odborné oblasti a velikosti fakult, přijímacím řízení a možnostech ubytování. Také současní studenti hodnotili své studijní podmínky a poskytli tak informace pro nové zájemce o studium.

Sedm vědeckých disciplín

V prvním kole ExcellenceRanking v roce 2007 se posuzovaly přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika a matematika). Společně se současným hodnocením dalších oborů jsou tak nyní k dispozici výsledky pro sedm vědeckých disciplín, a tedy pro více než 2000 výzkumných skupin v 19 zemích, které jsou určeny zájemcům z řad vědeckého dorostu. Příští rok se budou hodnotit opět přírodní vědy a matematika.

Co je CHE

Neziskové Centrum pro vývoj vysokých škol (CHE) je nezávislou organizací, která sídlí v německém městě Gütersloh a zasazuje se o reformy ve vysokoškolském systému. Každý rok vypracovává žebříček německých a zahraničních vysokých škol pro začínající studenty. Tento ExcellenceRanking umožňuje nastávajícím studentům magisterského nebo doktorandského studia dokonce i srovnání nejlepších univerzitních výzkumných středisek v Evropě.

Další informace a vysvětlení k žebříčku ExcellenceRanking centra CHE najdete na stránkách www.che-excellenceranking.eu.