Vyplývá to i z průzkumu, který mezi svými studenty uskutečnila Univerzita Palackého v Olomouci. Podle něj mnoho mladých lidí stále hledá uplatnění na poslední chvíli a ani do podnikání se neženou. Do průzkumu se zapojilo téměř 3500 studentů ze všech osmi fakult UP.

Hledat práci? Až po škole

„Cílem průzkumu bylo především zjistit, jaké plány mají studenti po skončení vysoké školy, zda chtějí nastoupit do zaměstnání nebo mají zájem o podnikání,“ uvedl ředitel Vědeckotechnického parku UP Jiří Herinek, jehož pracoviště výzkum organizovalo.

Více než 40 % posluchačů UP se podle Herinka například začíná poohlížet po budoucím uplatnění až v posledním ročníku vysoké školy.

Dlouhodobé zkušenosti personalistů přitom hovoří jasně: největší šanci mají stále absolventi, kteří získávají praxi už během studia, účastní se některého z tréninkových programů pořádaných velkými společnostmi nebo ve firmě, kam by chtěli po studiu nastoupit, pracují už před jeho ukončením na částečný úvazek.

S nárůstem počtu mladých lidí bez práce se potýkají úřady práce ve všech krajích. „Ano, i u nás došlo ve skupině uchazečů do 25 let k podobnému nárůstu. Proto jsme zareagovali projektem Příležitost pro tebe, který je zaměřen na mladé lidi do 20 let,“ říká například ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  je možné nárůst mladých nezaměstnaných řešit s pomocí několika nástrojů. Uchazeči o práci do 25 let mohou například získat půlroční odbornou praxi, při které na úhradu mzdy přispívá zaměstnavatelům úřad práce. Mladým uchazečům může pomoci také takzvaný individuální akční plán, který obsahuje například rekvalifikace či stáže.

Nezaměstnaní absolventi v číslech

Ke konci letošního července úřady práce evidovaly 21 479 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je ve srovnání s červnem 2009 o 1149 lidí víc. V meziročním srovnání to znamená, že práci nemá o 4328 víc absolventů.