Pedagogičtí pracovníci převzali ocenění z rukou starosty Davida Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové a místopředsedy výboru pro výchovu a vzdělávání Víta Bobysuda. 

Slova uznání od starosty

Starosta přivítal pedagogy a poděkoval jim za dosavadní nelehkou práci.

„Naše městská část se velmi snaží, aby se vám ve školách dobře učilo, neboť si plně uvědomujeme, že jste to právě vy, kdo s našimi dětmi přichází do každodenního styku. Právě na vás leží největší kus práce a naším přáním je, abyste naše děti i nadále vychovávali stejně dobře jako doposud. Zato vám patří náš obrovský dík,” uvedl David Vodrážka.

Nejsou stále finančně doceněni

Místostarostka Plesníková se k připojila a dodala: „Vaše práce je nejen povoláním, ale také posláním. Bohužel musím konstatovat, že je stále finančně nedoceněná, o to více si vážíme toho, co pro naše děti děláte. Vaše práce je o vzdělávání a vychovávání budoucí generace a já jsem přesvědčena, že se vám to daří skvěle.“

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.