Ideálním východiskem výletu je stanice Metra C Roztyly. Po několika málo metrech vstupujeme do chráněného území Kunratického lesa. U informačních tabulí a turistického rozcestníku se vydáváme po modré trase, která měří čtyři kilometry a vine se po obvodu lesa.

Kunratický les, jenž má na severozápadě název Michelský les, je zalesněná souvislá plocha na území hlavního města Prahy, která se nachází na území Kunratic. Na informačních panelech se dozvíme, jaké původní dřeviny se zde vyskytovaly a jaké můžeme najít a v jakém procentuálním složení jsou v tomto rozsáhlém a 300 hektarů velkém lese zastoupeny. Ročně je les navštíven okolo bezmála 680 tisíci návštěvníky.

Kunratických lesem k Novému hradu jdeme po zpevněných lesních cestách a také po cestách pokrytých asfaltem a to kolem několika dětských hřišť, občerstvení, které je otevřeno odpoledne, avšak pouze za příznivých povětrnostních podmínek, až se dostaneme na ostrožnou a k první informační ceduli o dobývání Nového hradu husity. Na tomto místě v zimním období vidíme napravo hustou městskou zástavbu a několik desítek metrů přímo před námi novou dřevěnou lávku vedoucí k zřícenině hradu.

Pro znalce historie staveb středověkých hradů je jasné, proč tento hrad vznikl právě na tomto místě. Nalevo prudká strž ke Kunratickému potoku, napravo prudká stráň a hluboký příkop, přes který vedl padací most, jsou jasnými důvodem. Na panelech jsou příchozím k dispozici informace o historii hradu - začala v 15. století a váže se k ní jeden důležitý historický mezník pro český národ - 16. srpna 1419 zde zemřel český král Václav IV. (vybudovat hrad nařídil v roce 1411).

Nová přístupová lávka byla vybudována v letech 2012 – 2013 a tak můžeme pohodlně vstoupit do areálu zříceniny. Bohužel se zde zachovala pouze malá část, která je ukryta pod zemí, což napovídá, že se zřejmě jednalo o sklepení hradu.

Do všech míst můžeme s největší opatrností vstoupit a prohlédnout si zdivo staré více než 600 let a podle nákresů, jež jsou vyobrazeny na panelech, si představit rozložení hradu. Svým rozsahem nebyl velký, ale jak již bylo zmíněno, postaven byl na velmi vhodném místě. Jeho historie ovšem byla velmi krátká, protože v roce 1421 byl dobit husitským vojskem a již nikdy nebyl obnoven do původního stavu.

Po prohlídce hradu, ke kterému vede i trasa proslulé Velké kunratické, klesáme po modré turistické značce k jednomu z mnoha altánů. Odtud po žluté trase podél Kunratického potoka dojdeme ke Kunratickému mlýnu, který stojí pod Dolnomlýnským rybníkem na okraji Kunratického lesa. Ulicí Krále Václava IV. se dostáváme k zastávce pražské MHD.

Další fotografie a video z výletu

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.