Hlavní obsah
nový primář ARO Vsetínské nemocnice MUDr. Marek Proksa Foto: Lenka Plačková

Vsetínská nemocnice má nového primáře anesteziologicko - resuscitačního oddělení

Novým primářem Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vsetínské nemocnice se stal MUDr. Marek Proksa. Pětačtyřicetiletý lékař pracuje v nemocnici již 19 let.

nový primář ARO Vsetínské nemocnice MUDr. Marek Proksa Foto: Lenka Plačková
Vsetínská nemocnice má nového primáře anesteziologicko - resuscitačního oddělení

MUDr. Marek Proksa vystřídal ve vedení oddělení MUDr. Milana Doležela.

"V souladu s doporučením komise při výběrovém řízení změnu odsouhlasilo představenstvo Vsetínské nemocnice. Pan doktor Doležel i nadále zůstává pracovat na ARO, a to ve funkci zástupce primáře. Ráda bych mu poděkovala za více než sedmileté působení v čele oddělení a panu primáři Proksovi popřála hodně pracovních úspěchů v nové funkci," uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

MUDr. Marek Proksa nastoupil do Vsetínské nemocnice v roce 1999 po úspěšném absolvování studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializovanou způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace získal v roce 2005, licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pak v roce 2013. O dva roky později získal nutriční licenci a byl zařazen do specializačního oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Pět let působil jako zástupce primáře, od května 2015 rovněž jako lékař tehdy nově zřízené nutriční ambulance Vsetínské nemocnice. Absolvoval řadu kurzů a stáží, týkajících se hlavně problematiky regionální anestézie a výživy kriticky nemocných, což jsou oblasti, kterým se věnuje nejvíce. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Vsetínské nemocnice má více než čtyřicetiletou historii.

"V současné době se jedná o technicky i personálně velmi dobře vybavené pracoviště. Intenzivní péči kriticky nemocným pacientům poskytujeme na vysoce odborné úrovni a v rámci nejnovějších poznatků moderní medicíny. Snažíme se do praxe začlenit nové oborové techniky a postupy. Obdobně je tomu i při anesteziologické péči během operací nebo vyšetření, vyžadujících jednu z forem anestezie," vysvětlil primář Marek Proksa a dodal: "Za vše výše uvedené patří velké poděkování všem mým předchůdcům, lékařům i  ošetřujícímu personálu našeho oddělení. Budu se i nadále snažit, aby stávající úroveň byla zachována, a aby se ARO Vsetínské nemocnice zlepšovalo a vyvíjelo pouze pozitivním směrem."

O systému pravidelných výběrových řízení na pozice primářů na funkční období pěti let rozhodla valná hromada společnosti. Ve Vsetínské nemocnici absolvovalo výběrové řízení již osm primariátů.

"K prvnímu lednu došlo ke změnám na místech primářů ortopedického oddělení a oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Jednalo se o generační změny, kdy bývalí primáři dosáhli důchodového věku a požádali o uvolnění z funkce," připomněla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků