Hlavní obsah
Mimo oddychové části lze projít naučnou stezkou s panely s přírodovědnou tématikou flóry a fauny vyskytující se v parku. Foto: Stanislava Dvořáková

Rozloučit se s přírodou před jejím zimním spánkem lze na naučné stezce v lesoparku v Ústí nad Orlicí

Na jihovýchodním okraji města Ústí nad Orlicí lze projít rozsáhlým lesoparkem s naučnou stezkou, která je prostředníkem seznámení se zajímavými zástupci flóry a fauny, kteří na tomto území našli svůj domov.

Mimo oddychové části lze projít naučnou stezkou s panely s přírodovědnou tématikou flóry a fauny vyskytující se v parku. Foto: Stanislava Dvořáková
Rozloučit se s přírodou před jejím zimním spánkem lze na naučné stezce v lesoparku v Ústí nad Orlicí

V minulosti, zhruba před 50 lety, na okraji města Ústí nad Orlicí bylo údolí s rozsáhlými pravidelně kosenými loukami, mezi kterými protékal potok, kolem jehož meandrů rostly řady chráněných rostlin a žilo množství chráněných ptáků.

Po vybudování sídliště Dukla se údolí stalo spojnicí se středem města a došlo také k regulaci potoka. Aby byla zachována rovnováha původního ekosystému, byl zde vybudován lesopark. Toto místo slouží nyní jako veřejná zeleň k oddechovým procházkám a po instalaci interaktivních panelů na naučné stezce i k poučení o přírodě.

Půlkilometrová trasa naučné stezky vinoucí se rozkvetlou loukou, tajemnými mokřady porostlými rákosem a prostředím stromových hájů a alejí, nabízí prostřednictvím barevných informačních panelů vstup do říše rostlin, ptáků, plazů, savců i hmyzu. 

Původní porosty, které tvořily břízy, topoly, javory a lípy, byly doplněny skupinami nejen listnatých stromů z řady olší, habrů, buků, dubů a jilmů, ale také jehličnatých, a to jedle, modřínu, smrku, borovice a tisu. Nová výsadba byla obohacena o keřové skupiny ptačího zobu, zimolezu, tavolníku, šeříku a kaliny. Ozdobou prostředí parku jsou zejména solitární stromy a stromořadí lip vítající návštěvníka při vstupu z Moravské ulice. Četné ptačí budky se pak staly domovem rozmanitých druhů ptáků.

Na zastavení naučné stezky u jezírka si může návštěvník prověřit své znalosti o přírodě na interaktivních panelech s poznáváním jednotlivých živočichů či paměťové hře pexeso.

Novodobý prvek pak představuje pomoc při přezimování příslušníků hmyzí říše vybudováním tzv. hmyzího hotelu a pozemního broukoviště.

Víkendová sobotní procházka je navíc připomínkou Dne stromů, který se v České republice slaví 20.října, to je v nejkrásnějším období stromů, kdy hrají všemi barvami.

Staré a posvátné háje byly uctívány a chráněny od nepaměti. První zdokumentovaný svátek stromů pochází ze španělské vesnice z roku 1594 a rok 1805 je začátkem této novodobé historie.

Od poloviny 19.století pak slaví lidé po celém světě Den stromů jako jedinečnou a nepostradatelnou součást života a estetiky krajiny. Myšlenka pochází ze Spojených států amerických, konkrétně z Nebrasky, kde na popud osadníka a novináře J.Sterlinga Mortona došlo k společné výsadbě a zrodil se tak "The Arbor day" - Den stromů.

V roce 100.výročí vzniku Československa nelze opomenout prvorepublikovou tradici svátku stromů, který byl zhodnocením hospodářského, ale i psychologického a estetického významu lesa pro život člověka.

V roce 1918 okrašlovací spolky začaly navíc intenzivně spolupracovat na  posilování vlastenectví, jehož symbolem se stalo vysazování "Lip svobody". Tato tradice pak přetrvala celé období 100 let až do dnešní doby.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků