Hlavní obsah
Historická rekonstrukce parku, podoba po roce 1806. Foto: Vizualizace NPÚ

Pohádkovému Pernštejnu se navrátí jeho dřívější nádherný zahradní komplex

Pohádkový hrad Pernštejn využívaný hojně filmaři měl rozsáhlé zahradní zázemí, o to v minulosti přišel, nezdálo se zajímavé, peníze, pokud se nějaké našly, se dávaly na občasnou údržbu monumentálního sídla pánů z Perštejna. Nyní se Národní památkový ústav vrhl do revitalizace komplexu.

Historická rekonstrukce parku, podoba po roce 1806. Foto: Vizualizace NPÚ
Pohádkovému Pernštejnu se navrátí jeho dřívější nádherný zahradní komplex

Hruška, ovoce králů, se stane symbolem zahrad

Za královské ovoce považovat hrušku je pro mnohé zvláštní myšlenka, ale je tomu tak. Hradní komplex, který zahrady doplnily nejprve v baroku a posléze na přelomu 18. a 19. století souborem zahrad, se s přispěním evropských peněz vrátí do vrcholné podoby z doby před dvěma sty lety.

„V zahradách byla nejčastěji pěstovaným stromem hrušeň – a právě hruška, ovoce králů, se stane symbolem obnovené zahrady,“ uvedla Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ, která se zúčastnila s vládními činiteli na hradě podpisu zahajovacích prací.

Hrad byl zcela zbaven parkového zázemí

Areál je, jak patrno z fotografií, v dezolátním stavu, ale to se má změnit, takže můžeme očekávat výsledek v podobě mimořádné architektonické kompozice.

Obnoven má být hradní park a lesopark, počítá se i s renovací architektonických prvků parku a obnovou původních cest, schodišť, vyhlídkových rondelů a teras, dále pak s obnovou saly terreny, bazénu s fontánou u amfiteátru, poustevny, obelisku, kenotafu či bastionu.

Stavebních a restaurátorských prací se dočká i čínský pavilon či historické oplocení parku z 18. století. Dojde také k opětovnému vybudování vodních rozvodů pro bazény, vodotrysk a haltýř.

„Zahrada, která se rozkládá na jihozápadním svahu strmého hradního kopce a v údolní nivě pod ním, je rozsahem sice malá, ale svým pojetím, obsahem a umístěním naprosto mimořádná a má šanci přilákat nové návštěvníky, na které budou čekat kvalitnější služby i zázemí,“ upozornila generální ředitelka NPÚ.

Připraví komentované prohlídky

„V původně užitkové části zahrady bude umístěna expozice prezentující obnovené dílo zahradního umění se zaměřením na smyslové vnímání zahrady včetně jejího haptického modelu,“ dodala Naďa Goryczková.

Ke zlepšení služeb přispěje i nová venkovní kavárna na terase s vyhlídkou.

Nechal se inspirovat angločínskými zahradami

K vrcholným parkovým úpravám došlo v zahradách po roce 1797, kdy panství koupil významný státní úředník baron Ignác Schröffel z Mannsberku.

Pozůstatky barokní zahrady začlenil do sentimentálního krajinářského parku, který doplnil drobnými stavbami (poustevna, čínský pavilon, turecké lázně, obelisk, paraple či vodopád). Inspirací mu byly tzv. angločínské zahrady zakládané ve druhé polovině 18. století ve francouzském prostředí.

Zahrady nechal osazovat různými domácími odrůdami tvarovaných ovocných stromů sesazovaných do obrazců. Dobový inventář uvádí 588 ovocných stromů a rozsáhlý a pestrý sortiment exotických rostlin pěstovaných ve sklenících.

Stát totálně selhal

Vše přerušila Schröfflova smrt v roce 1805. Úsilí posledních majitelů panství, hraběcí rodiny Mittrowských z Nemyšle, se soustředilo už jen na údržbu zahrad. Po pozemkové reformě ve dvacátých letech 20. století byla velká část přeměněna na zahradnictví.

Když po roce 1945 přešel hrad do vlastnictví státu, zahrady nepatřily k zpřístupněným částem hradního areálu a postupně chátraly a zarůstaly náletovou zelení.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků