Hlavní obsah
Písek je bohatý na romantická zakoutí Foto: Jan Kaše

Písek – romantické město s bohatou a tajemnou historií

Malebné jihočeské město, jež si v letošním roce připomíná 770 let od první písemné zmínky, je skutečným historickým skvostem na řece Otavě - a postupně odhaluje svá tajemství.

Písek je bohatý na romantická zakoutí Foto: Jan Kaše
Písek – romantické město s bohatou a tajemnou historií

Kdy do oblasti dnešního Písku a jeho okolí přichází první lidé, se asi již přesně nedozvíme. Je pravděpodobné, že osídlení souviselo se zlatonosnou řekou Otavou, která magickým způsobem přitahovala a stále přitahuje lidi. Budovatelské aktivity v době středověku byly pouze pokračováním činností, které zde lidé vyvíjeli již od pravěku.

Upevňování pozic Přemyslovců

První písemná zmínka o Písku se vztahuje k roku 1243, do doby vlády českého krále Václava I.

„Jeho syn, král Přemysl Otakar II., věnoval výstavbě Písku zvláštní pozornost v zájmu upevnění moci rodu Přemyslovců na jihu Čech a často zde pobýval. V krátké době byl zde postaven hrad, město s farním kostelem a dominikánským klášterem a přechod přes řeku umožnil kamenný most. Všechny tyto stavby včetně královského hradu byly dílem dvorské huti,“ uvádí se na webových stránkách města.

Překvapující nálezy

V jedné z historických částí Písku proběhl v letech 2008 – 2009 archeologický průzkum, který přinesl zajímavé a svým způsobem jedinečné nálezy, vztahující se právě k období pravěku.

Kromě několika bronzových předmětů, mezi nimiž nechyběl například náramek či jehlice se svinutou hlavicí, jde především o pět žárových hrobů z období tzv. knovízské kultury (zhruba 13. - 12. stol. př. n. l.) a dále tři kamenné komory mohyl ze střední doby bronzové (zhruba 15. stol. př. n. l.).

„Mohyly a žárové hroby jsou pouze torzem původní a pravděpodobně rozsáhlejší pravěké nekropole, kde se patrně pohřbívalo v průběhu několika staletí. Je zřejmé, že ostroh nad ohbím řeky Otavy vybízel k aktivitám (v tomto případě sakrálního charakteru) již v dávné minulosti,“ uvádí se na stránkách www.icpisek.cz.

Kamenný most povodeň vydržel

Dva břehy řeky Otavy spojuje i středověký kamenný most, který patří v Čechách k nejstarším stavbám svého druhu.

Zajímavý pohled na tuto historickou památku přináší ze svých knih psychotronik Pavel Kozák: „Výklenek u sochy sv. Jana Nepomuckého je bodovou svatyní se spojením do duchovního prostoru, spojením, které funguje. Toto místo však nemá zemskou složku energie, nebo je odstíněna řekou. Nahrazuje ji právě energie řeky, která tak činí tuto svatyni odlišnou od jiných.“

V roce 2002 most přečkal do té doby nevídanou povodeň. Byl poškozen, ale vydržel. Na jeho opravu byla uspořádána veřejná sbírka, jejíž výtěžek pokryl celou opravu.

Písek se svoji historickou částí je místem, kam se budete rádi vracet. Bezesporu k tomu přispívá právě řeka Otava. Její voda pozvolna omývá zdejší břehy, na kterých do vás pozvolna vstoupí nezapomenutelná a působivá atmosféra, navozující vnitřní klid a pohodu.  

Asi nejlépe to vyjádřil známý český básník Fráňa Šrámek:  „Vhodnějších kulis najdeš stěží, abych hned zprvu poklonu vysek, jedna je pouze jen Otava, jeden je Písek.“

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků