Hlavní obsah
Foto: Archiv VVUU, a.s.

Ostravská firma vyvinula vodní vaky pro bezpečnější odstřel ledových bariér

Zamrzlé řeky i vodní nádrže v posledních týdnech přinesly mnoho radosti dětem, které zde bruslí nebo jen tak dovádějí. Souvislý ledový povrch se však při oteplení začne bortit a ledové kry mohou přehradit vodní tok nebo vytvořit v řece špunt, což může způsobit lokální nebo i rozsáhlejší povodně.

Foto: Archiv VVUU, a.s.
Ostravská firma vyvinula vodní vaky pro bezpečnější odstřel ledových bariér

Hasiči, kteří tyto bariéry odstraňují, musejí vždy jednat velmi rychle. A když je nutný odstřel ledu v blízkosti obydlí nebo mostů, musí eliminovat veškeré negativní vlivy trhacích prací, což je rozlet, seizmika a další. A to byl až donedávna docela problém…

S řešením přišla ostravská firma VVUÚ, která ve spolupráci s pardubickou Explosií vyvinula v roce 2015 speciální vodní vaky a postup pro bezpečný odstřel ledových bariér. Tyto vaky minimalizují rozlet ledu do okolí a tlumí i samotný výbuch, čímž je tato technologie pro odstřel ker bezpečnější.

„Hasiči obvykle při rozrušování souvislé ledové vrstvy vkládají trhaviny do předem připravených otvorů pod led. Energie vzniklá výbuchem způsobí, že kusy ledu se rozletí do okolí. Rozlet ledu je většinou rozsáhlý a špatně se reguluje, proto je možné tento způsob využít pouze na volných plochách, kde nehrozí zasažení okolních objektů,“ vysvětlil Ing. Tomáš Dorazil ze společnosti VVUÚ.

„V rámci výzkumu jsme proto navrhli speciální vodní vaky, které působí na nálož jako vodní ucpávka. Nálože nejsou vkládány pod led, ale na něj. Energie výbuchu působí na ledovou vrstvu seshora a do okolí je pouze rozstříknuta voda z vaku. Vodní vaky je možné libovolně rozmístit nebo podle potřeby i na sebe navrstvit, a tím zvýšit přenos energie výbuchu na ledovou vrstvu. Vaky mohou být použity nejen na rozlamování souvislých ledových ploch, ale i jako bezpečnostní překrytí při odstřelu nahromaděných kusů ledových ker,” dodal.

Předmětem výzkumu byly nejen samotné vaky a jejich provedení, ale především technologie jejich použití. Konstrukce vaku umožňuje směřování energie jak kolmo pod vak (na ledovou vrstvu), tak i do strany. Výbuchem trhaviny je tedy možné nejen led rozrušit, ale i „postrčit“ požadovaným směrem.

„Technologie využívá malých, přesně sekvenčně časovaných naloží, které je možné postupně ve stanovených intervalech odpalovat. Tímto efektem se násobí energie výbuchu, což ve výsledku znamená dosažení stejného efektu s podstatně menším množstvím trhaviny,“ uvedl Ing. Dorazil.

„Další výhodou je zkrácení času přípravy a zvýšení bezpečnosti pro zasahující hasiče. Do ledu není potřeba vytvářet otvory pro vkládání náloží. V případě vaků se nálože vkládají už na břehu do speciální kapsy, která je součástí dna vaku. Vaky se poté bezpečně rozmístí po zamrzlé ploše a naplní vodou.  V některých případech není dokonce nutné, aby hasiči vstupovali na led. Samotný odstřel je pak dílem okamžiku.“    

Pracovní tým tvořený experty ostravské společnosti VVUÚ a pardubické Explosie řešil téma regulovaného odstřelu ledových ker s použitím trhavin od roku 2013 do konce roku 2015 v rámci projektu Speciální přesně sekvenčně časované nálože pro řešení krizových situací z programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015. Řešitelský tým úzce spolupracoval také s Českým báňským úřadem a s Hasičským záchranným sborem Hodonín.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků