Hlavní obsah
Foto: archiv Jeseníky Sdružení cestovního ruchu

Na místě zaniklé obce Štolnava již byly obnoveny základy kostela

Pohraničí je plné zaniklých vsí po vysídlencích. Hlavně na severu a západě republiky, i jih má bílá místa. Část zanikla přirozeně po odsunu původního obyvatelstva, některé padly za oběť výcvikových prostor čs. armády. Týkalo se to i vnitrorepublikových území. Jednou z nich je Štolnava.

Foto: archiv Jeseníky Sdružení cestovního ruchu
Na místě zaniklé obce Štolnava již byly obnoveny základy kostela

Neničilo se jen po válce, zkáza přicházela i v pozdějších letech.

Na počátku byla myšlenka postavit na místě zaniklé obce Štolnava (její pozůstatky se nacházejí na katastru obce Žárová na Šumpersku) Kříž smíření. Iniciativa přerostla v projekt obnovy základů kostela sv. Jana a Pavla, který byl takřka s celou osadou srovnán se zemí v roce 1965.

Díky mnoha ochotným dobrovolníkům, dárcům a sponzorům mohlo vzniknout dílo, které nejen nám, ale i budoucím generacím připomene, že v tomto krásném koutu naší země žili lidé, kteří ji měli rádi a zanechali zde svoji nesmazatelnou stopu.

Přijedou do míst, kde stály jejich domovy

U příležitosti dokončení obnovy základů kostela sv. Jana a Pavla se v neděli 22. června sejdou na Štolnavě lidé dobré vůle. Před čtyřmi lety přišli s myšlenkou postavit Kříž smíření s původními německými obyvateli odsunutými po 2. světové válce.

Bývalí obyvatelé a jejich potomci přijedou, aby se zúčastnili poutě v jejich rodné osadě. Přijdou organizátoři a všichni, kdo věnovali svůj čas tomuto projektu, ať už nezávislí či členové a příznivci pomáhajícího občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné.

Jsou zváni zástupci organizací, které na obnovu základů kostelíka poskytli finance - Nadace VIA, ČSOB a Era pro podporu regionů, společnosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a soukromé firmy ze Šumperka, organizátoři besed o projektu v knihovně v Šumperku i ve Velkých Losinách.

Přijdou i zástupci Svazu Němců Severní Morava – Orlické Hory, vždyť jen díky daru tohoto sdružení se daří opravovat rozpadající se zeď opuštěného štolnavského hřbitova. Zkrátka setkají se tu všichni, které oslovuje myšlenka a místo této poutě, všichni, které okouzlil genius loci těchto opuštěných plání.

Obnovené kostelní základy

V 15 hodin bude na obnovených základech kostelíka sloužena mše svatá jako poděkování za dokončené dílo. Následuje koncert Scholy od sv. Jana Křtitele a setkání s bývalými obyvateli a jejich potomky, zároveň se budou moci děti povozit na koních.

Závěrečné požehnání v 17 hodin setkání zakončí. Akce se koná za každého počasí.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků