Hlavní obsah
Prorektorka UHK Leona Stašová představuje Celouniverzitní výzkumné směry. Foto: Jakub Novák

Multidisciplinární vědecko-výzkumné týmy napříč univerzitou. Cesta, kterou se chce UHK vydat

Naplňování Dlouhodobého záměru UHK 2016 – 2020 nebo třeba snaha přiblížit se praxi na vyspělých a renomovaných vědecko-výzkumných a univerzitních pracovištích. To jsou jen některé z mnoha motivů, které vedly vedení Univerzity Hradec Králové k vybudování koncepce celouniverzitních výzkumných směrů.

Prorektorka UHK Leona Stašová představuje Celouniverzitní výzkumné směry. Foto: Jakub Novák
Multidisciplinární vědecko-výzkumné týmy napříč univerzitou. Cesta, kterou se chce UHK vydat

„Dalším argumentem, který nás přesvědčil, že plánujeme cestu správným směrem, je samozřejmě nástup Metodiky 17+ (nové zásady hodnocení výzkumných organizací, které přinesly velké změny stávajícího systému, a který ovlivňuje financování VŠ - pozn. aut.) a jeho optika vnímání univerzit a jejich výzkumu,“ uvedla prorektorka pro tvůrčí činnost Leona Stašová, která členům akademické obce celouniverzitní výzkumné směry představila. 

Univerzita Hradec Králové tímto krokem zřetelně vyjádří své výzkumné priority a také zaměření na excelenci. Výhodou práce v kontextu celouniverzitních výzkumných směrů je pak také možnost propojení a zesílení potenciálu jednotlivých fakult a zapojení co nejširšího spektra akademických pracovníků UHK.

Právě multidisciplinarita a transdisciplinarita byly také faktory, které výběr témat ovlivnily. Dalšími determinantami výběru byly návaznost na dosud rozvíjená témata a dosavadní publikační činnost pracovníků UHK nebo schopnost reakce na aktuální společenská témata a priority Evropské unie a České republiky.

„Samotnému stanovení celouniverzitních výzkumných směrů předcházela velmi důkladná analýza nespočtu strategických dokumentů různých institucí právě včetně orgánů Evropské unie, České republiky, ale i dokumentů na krajské a městské úrovni. Zároveň jsme velmi bedlivě sledovali vývoj v oblasti jednotlivých vědních disciplín a analyzovali současné trendy, které korespondují s aktivitami na UHK,“ doplňuje pozadí výběru výzkumných směrů prorektorka Stašová. Roli hrála také možnost využití externích grantových příležitostí a utváření mezinárodních týmů.

Na základě výše řečeného vedení Univerzity Hradec Králové představuje jako celouniverzitní výzkumné směry Stárnutí ve zdraví a kvalita života (Healthy ageing and quality of life), Bezpečnost a udržitelný rozvoj v digitální společnosti (Security and sustainable development in digital society) a konečně Nové výzvy ve výchově a vzdělávání (New challenges in education).

Prvním velkým úkolem bude ukotvení celouniverzitních výzkumných témat a jejich popis s cíli a vazbami na další oblasti tak, aby mohly vznikat co nejširší, ale zároveň zcela konkrétní multidisciplinární vědecko-výzkumné týmy.

„To je přesně ta cesta, kterou se chceme vydat. Ostatně multidisciplinaritu a transdisciplinaritu vnímá jako budoucí cestu k inovacím a rozvoji univerzit i Evropská asociace univerzit, jejíž představitelé nedávno tato témata diskutovali na zasedání v Paříži. Bude potřeba najít a stanovit koordinátory jednotlivých oblastí a hledat způsoby fungování celých týmů. Chceme, aby se tyto týmy postupně zapojily do národních a mezinárodních asociací a odborných sdružení. Velkou, ale nezanedbatelnou výzvou, bude zařazení bonifikace za řešení těchto témat v rámci interních schémat,” líčí první nutné kroky prorektorka pro tvůrčí činnost Leona Stašová.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků