Hlavní obsah
Jeden ze sbírkových předmětů výstavy - dobová pohlednice. Foto: archiv Slováckého muzea

Cyrilometodějský Velehrad - téma pro výstavu i diskuzi

Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU ve Zlíně se uskuteční ve čtvrtek 9. května v 17 hodin vernisáž výstavy Cyrilometodějský Velehrad. Jejími autory jsou vedoucí katedry církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci Miloslav Pojsl a Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Jeden ze sbírkových předmětů výstavy - dobová pohlednice. Foto: archiv Slováckého muzea
Cyrilometodějský Velehrad - téma pro výstavu i diskuzi

V letošním roce si český a slovenský národ i celá kulturní Evropa připomínají 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se k cyrilometodějským oslavám připojuje řadou akcí, mezi něž patří i zlínská výstava. Ta přibližuje dějinné milníky spjaté s Velkomoravskou říší, misií sv. Cyrila a Metoděje i s Velehradem, který je nejvýznamnějším poutním místem na Moravě.

Výstava návštěvníkům přibližuje nejprve období Velké Moravy a zejména působení cyrilometodějské misie, zřízení vlastní církevní provincie a dílo Konstantina Filozofa.

„Pozornost věnujeme také tzv. „velehradské otázce" – polemice, kterou mezi sebou vedli moravský historiograf Beda Dudík a zemský archivář Vincenc Brandl, a po nich řada dalších historiků a archeologů," říká spoluautorka výstavy Blanka Rašticová a dodává: „Její podstatou bylo určení lokalizace velkomoravského Veligradu, která dodnes není spolehlivě vyřešena."

Větší část výstavy je potom věnována historii Velehradu, a to nejen cisterciáckému klášteru, založenému v roce 1205, ale zejména Velehradu jako centru dialogu mezi východními a západními Slovany. Kromě množství historických fotografií, map a nákresů mohou návštěvníci vidět na 110 sbírkových předmětů z fondu Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

„Například produkci keramiky, nástroje a zbraně z velkomoravského období, dobové pohlednice, pouťové obrázky, drobnou devoční grafiku – svaté obrázky, ale také unikátní rukopis Slavný rok 1863 na Moravě a na Velehradě z pera Františka Pluskala Moravičanského, vrchnostenského lékaře na Velehradě, historika a archeologa," vypočítává Blanka Rašticová a doplňuje, že ikonografii sv. Cyrila a Metoděje dokumentují podmalby na skle, majolika, výklenkové plastiky, akvarely, kresby a malby z 19. a první poloviny 20. století.

V závěru výstavy se návštěvníci mohou seznámit s tvorbou současných umělců, inspirovanou Velkou Moravou a sv. Cyrilem a Metodějem, především akademických sochařů Otmara Olivy a Jiřího Vlacha (Česká republika) a Mariána Polonského (Slovenská republika).

Výstava je financována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty a Zlínským krajem a potrvá až do 8. září.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků