Správně by uvedené zábavy měly pořádat ženy, které by pak měly mít i právo při volbě tanečníků. Kromě tance nesmí na těchto zábavách chybět dostatek jídla a pití.

Svatá Kateřina žila na přelomu 3. a 4. století v Egyptě, který byl v té době součástí Římské říše. Na rozdíl od císaře vyznávala křesťanskou víru a snažila se, aby i císař začal věřit v jednoho Boha, což se jí ale nepodařilo. Císař ji uvrhl do vězení, ale i odtamtud své učení šířila dál.

Vzhledem k tomu, že byla krásná, moudrá a vládla slovu, získala pro křesťanskou víru i většinu učenců, za což byli nakonec všichni potrestáni, Kateřina mučena a nakonec jí byla sťata hlava.

Křesťanství to přesto velmi pomohlo, jelikož od té doby začalo být vnímáno rovnoprávně s jinými náboženstvími a Kateřina se stala svatou mučednicí. Její mrtvé tělo pak bylo uloženo do kláštera na hoře Sinaj.

Dnes je Kateřina patronkou všech učenců a studentů, ale také řemeslníků - kolářů, knihtiskařů a přadlen.