Prodejní ceny kostýmů začínají na částkách kolem 600 korun a půjčovné se pohybuje od 250 korun za první den, za každý další pak od 50 korun výše. Všechny tři kostýmy - tedy Mikuláše, anděla a čerta - lze pořídit přibližně za 1800 korun.

Proč se vlastně do kostýmů vždy 5. prosince převlékáme? Tradice vznikla při oslavách masopustu, který byl vždy spojen s rejem masek neboli maškar. Ještě v 18. století v masopustních průvodech chodili třeba až čtyři Mikulášové, kteří byli doprovázeni čerty, anděly a dalšími maskami. Postupně se počet Mikulášů eliminoval a nyní lze na ulicích potkat vždy jednoho s andělem a čertem (u těch na počtu nezáleží).

Také kostýmy se liší, záleží na zdrojích. Právě v půjčovnách či prodejnách lze pořídit téměř dokonalou výbavu. Ale ani mikulášská výstroj z domácích zdrojů za ní nemusí zaostávat. Stejně nakonec záleží na pocitech dětí, které na Mikuláše s čertem a andělem čekají.