Krypta pod Slavínem patří k nejzajímavějším novodobým českým památkám. Pohřbívalo se do ní po celé 20. století, přesto není mnoho lidí – kromě pozůstalých, správců a řemeslníků - kteří do ní vstoupili. Zpočátku byl zájem veřejnosti uspokojen tím, že vstupní dveře byly prosklené, takže dovnitř mohl každý alespoň nahlédnout.

„Po válce v letech 1947 – 1973 do krypty nevstoupil prakticky nikdo. Navíc sklo bylo nahrazeno plechem, takže dovnitř nebylo ani vidět. V roce 1973 byl stav památky už tak katastrofální, že musela být zahájena záchranná rekonstrukce, která skončila prakticky až v roce 2006“, říká Prof. Václav Liška, předseda spolku Svatobor, který Slavín spravuje.

V kryptě Slavína, která má hlavní motto „Ač zemřeli – ještě žijí“, je pohřbeno 54 osobností, jež se výrazně prosadily na poli umění nebo vědy a vždy se angažovaly ve věci českého národa. Nejsou zde ovšem pochovávány osobnosti politického a veřejného života, pokud toto bylo jejich dominantní charakteristikou. Ani do budoucna se o tom neuvažuje. „Vnímání osobností politiků a jejich práce se často v průběhu let diametrálně změní, od zbožštění až po všeobecné zatracení. Bylo tomu tak i v 19. století, a tak Svatobor z této oblasti osobnosti nevybírá“, vysvětluje Mgr. Václav Potoček, jednatel Svatoboru.

Jako první tu byl v roce 1901 pochován básník Julius Zeyer, pak následovali např. Alfons Mucha, Ema Destinnová, architekt Josef Gočár, vynálezce František Křižík, malíř Vojtěch Hynais, houslový virtuóz Jan Kubelík nebo herci Jaroslav Marvan a Zdeněk Štěpánek. Zatím posledním pohřbeným byl světoznámý dirigent Rafael Kubelík (1996).
V současné chvíli zůstává volná již jen poslední kobka. Zda v ní ještě někdo bude pohřben, nedokáže Svatobor říci. „Možná, že Slavín už je uzavřená věc, stejně jako 19. a 20. století, tedy jeho doba“, říká Václav Liška.

Vyšehradský advent nabídne rozptýlení

“Vyšehradský advent nabídne návštěvníkům možnost na chvíli se oprostit od
přehnaného nakupování, uklízení a konzumování, a soustředit se na opravdové
kouzlo Vánoc,“ říká Marek Brodský z pořádající agentury DNA.

Advent na Vyšehradě se koná od 26. listopadu do 18. prosince 2011, vždy od čtvrtka
do neděle v odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou připraveny
divadelní představení pro dětské diváky.

Centrálním prostorem akce je plocha bývalé královské akropole s objektem Starého
purkrabství, v sousedství Baziliky sv. Petra a Pavla. Pro návštěvníky jsou připraveny koncerty, prohlídky jindy nepřístupných památek, divadelní představení, věštění nebo tradiční staročeské pochoutky, jako jsou pečená jablka nebo šneci. Hosté si budou moci koupit netradiční dárky nebo si je sami vyrobit.

Akce má velmi bohatý program pro děti v podobě divadelního minifestivalu nebo
třeba starých pouťových atrakcí, soutěží o ceny, zpívání, her a workshopů. V
unikátním prostoru v barokních hradbách je pro ně připravena výstava kostýmů a rekvizit z nejslavnějších pohádek, kterou připravilo Studio Barrandov.