Barborky se mají řezat na svátek svaté Barbory. Zvyk podle loňského průzkumu dodržuje bezmála polovina českých žen.

Nejoblíbenější pro barborky bývaly větvičky třešně, višně nebo jiného ovocného stromu. Domácnosti ale lidé podle květinářů zdobí také snítky z vrby, břízy, šeříku, jívy nebo zlatého deště. Kýženého efektu by se mělo dosáhnout, když se prý dají do vázy včas, tedy na den svaté Barbory. Zoufat ale nemusejí ani ti, kdo si vzpomenou později. Znalci tvrdí, že kvetení urychlí pár kapek čpavku přidaných do vody.

Mučednice svatá Barbora je v katolické tradici patronkou věží, horníků, sedláků, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, ale i hrobníků, zvoníků, kloboučníků, kuchařů, řezníků, dívek, zajatců, pevností, dělostřelců, hasičů a umírajících. Je ochránkyní proti bouřce, ohni, horečce a moru. V některých regionech byl den zasvěcený její památce spojen také s obchůzkami bíle zahalených žen, které obdarovávaly děti sladkostmi.