Komín určený k demolici stál v areálu bývalého závodu Textilany, nyní patřící soukromé firmě Seven Times.

Původně sloužil komín pro potřeby centrální kotelny, nicméně nebyl využíván více než čtvrt století. Z důvodu špatného technického stavu se současný majitel areálu rozhodl nechat komín odstřelit.

Video

Záznam z demolice továrního komína. Zdroj: Novinky.cz

Destrukce továrních komínů pomocí výbušnin je jedním z nejnáročnějších způsobů destrukce objektů, ale současně nejrychlejším a nejbezpečnějším. Tím, že se komín skácí, zároveň se jeho konstrukce výrazně rozdrtí. Odpadnou tak práce ve výškách, což bylo v minulosti největším zdrojem eventuálních pracovních úrazů, informoval technický vedoucí odstřelu Petr Mikula.