Židovskou obec u nás i za hranicemi pobouřil český autobus lákající na návštěvu koncentračního tábora. Autobus si pronajal pro potřeby vznikajícího filmu režisér Vít Klusák. Ten již dříve řekl, že přepravní společnost z Blučiny na jižní Moravě odmítla odstranit polepy na vozu, protože by to prý bylo příliš nákladné a odstranění by mohlo poškodit lak. [celá zpráva]

Nic z toho podle Stravy není pravda.

„Jednoznačně odmítám naprosto účelová prohlášení pana Víta Klusáka. Jedná se o naprosto nechutnou reklamu na jeho nový film, který si tímto způsobem inzeruje. Společnost Balkanbus zapůjčila svůj autobus do připravovaného dokumentárního filmu. Ze strany produkce a pana Víta Klusáka bylo přislíbeno, že polepy autobusu určené pro film budou do tří dnů od polepení odstraněny na náklady produkční společnosti. To mohu smluvně doložit, stejně jako skutečnost, že polepy měly být odstraněny už minulý týden,“ tvrdí Strava.

„Polepy jsme nakonec odstranili na vlastní náklady. Bohužel tak došlo k nedodržení tohoto závazku ze strany filmařů. Nikdy jsem ani neuvedl, jak ve vyjádření tvrdí pan Klusák, že se polepy nemají strhávat a že to bude výborná reklama na zájezdy do Osvětimi,“ pokračoval majitel přepravní společnosti.

„Žádný zájezd do Osvětimi po natáčení dokumentárního filmu jsme ani já, ani společnost Balkanbus neuskutečnili, a ani jsme to neměli v úmyslu,“ vysvětlil majitel. „Jedná se o pomluvu, která má devastační dopady na společnost i na mne. Chodí mi výhrůžky smrtí. Vyhrožují mi maily i sms zprávami na mobil, který je součástí veřejně dostupné adresy naší firmy. Samozřejmě si tyto výhrůžky ukládám. Já i společnost se proti takovému nařčení budeme bránit soudně,“ uzavřel pro Právo Strava. Osvětimskou tragédii by prý nikdy nezneužil pro propagaci či reklamu.