„Obžalovanému Petru Zelenkovi je obžalobou Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové kladeno za vinu, že se dopustil sedmi dokonaných činů vraždy a deseti pokusů trestného činu pokusů o vraždu. Trestných činů se dopouštěl opětovně, což svědčí o jeho morální zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném sobectví a naprosté neúctě pachatele k lidskému životu,“ sdělila mimo jiné ve své jedenačtvrthodinové závěrečné řeči státní zástupkyně.

„Jeho jednání ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky navíc nelze srovnat s žádnými činy v minulosti. Již proto se jeví jako vysoce společensky nebezpečné. Svých skutků se dopouštěl na nemocných bezbranných lidech, u kterých bezpečně znal jejich zdravotní stav a neoprávněně nad nimi převzal roli pána života. Jako střední zdravotnický pracovník dobře věděl, že nesmí pacientům bez indikace lékaře podat jakékoliv léky i to, že podáním nadměrného množství heparinu způsobí podstatné zhoršení jejich zdravotního stavu až smrt. Jako jedinou polehčující okolnost považuji jeho přiznání k uvedeným činům,“ dodala Faltusová, která dále podrobně popsala všech 17 skutků včetně výpovědí svědků a znalců k jednotlivým případům.

„Jeho resocializace je podle odborníků možná pouze v odpovídajícím prostředí, ne však na svobodě, kde by se mohl k těmto trestným činům opět navrátit. Již proto je pro něho jediný vhodný trest, a to doživotní,“ sdělila na závěr Lenka Faltusová.

Obhajoba se opřela do soudního znalce

Ve své závěrečné řeči upozornil obhájce Petra Zelenky Herout na rozpory mezi závěry specialistů - hematologů z ministerské komise a závěry soudního znalce Josefa Pleskota, které se týkaly jednotlivých případů a souvislosti s neordinovaným podáním heparinu a smrtí nebo ohrožením života postižených pacientů. „Doktor Pleskot je v podstatě pouze lépe kvalifikovaný prosektor,“ řekl Herout doslova.

Podle obhajoby přispěly k Zelenkově trestné činnosti také manažerské chyby v řízení oddělení. „Obžalovaný se skutků dopouštěl v prostředí, které mu to umožňovalo. Specialisté - hematologové z ministerské komise shodně vypověděli, že zde byla léčebná péče nedostatečná. Lékaři na ARO musí okamžitě reagovat na krvácení, měli povinnost zjistit příčiny krvácení testy, které měli možnost provádět,“ míní Jan Herout.

Podle něho není také pravda, že se heparin neeviduje. „Ordinovaný heparin se zapisuje do chorobopisů, takže lze porovnat evidenci objednávek z lékárny s chorobopisy a skutečným stavem heparinu na oddělení. Navíc jestliže by Petr Zelenka použil heparin v rozsahu, který mu dává za vinu obžaloba, pak by spotřeboval takové množství heparinu, které spotřebuje nemocnice za půl roku,“ tvrdil obhájce v závěrečné řeči.

Obhajoba se rovněž domnívá, že je možné, aby Petr Zelenka nevěděl, proč vlastně heparin podával. Jeho vyjádření, že chtěl mít moc nad lékaři prý, je výsledkem použití donucovacích prostředků policií během prvních výslechů.

„Přijal jejich tvrzení a identifikoval se s ním. Teprve ve vazbě, kdy už necítil ohrožení ze strany policie, řekl pravý důvod - pro potlačení svých depresí potřeboval akci. Z tohoto důvodu se domnívám, že jeho trestná činnost spíš odpovídá trestnému činu ublížení na zdraví. Obžalovaný totiž nikdy neměl na mysli někomu ublížit natolik, aby ho usmrtil. V jeho jednání nebyl úmysl usmrtit,“ řekl Herout.